Privacyverklaring

Laatst herzien: 7 maart 2022


Deze privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van de Medable.com websites (de “Sites”) alsook bepaalde Medable-diensten (de “Diensten”). 

Als u deelneemt/hebt deelgenomen aan een studie of onderzoek, raadpleeg dan de privacyverklaringen in uw specifieke studie of onderzoek voor meer informatie of contacteer uw studiesponsor of onderzoeker voor hulp. 

Merk op dat sommige Medable-toepassingen onderhevig zijn aan hun eigen specifieke privacyverklaringen, waarnaar via een link in de toepassing of in de toepasselijke appstore wordt verwezen. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de informatie die we verzamelen als onderdeel van uw gebruik van de Sites en Diensten waarbij Medable de verwerkingsverantwoordelijke is. Als u vragen of zorgen hebt over deze verklaring of een recht voor toegang, gegevensoverdraagbaarheid of verwijdering wenst uit te oefenen, raadpleeg dan de paragraaf "Uitoefenen van recht op toegang, gegevensoverdraag-baarheid en verwijdering" hieronder voor meer informatie.

Door toegang te krijgen tot de Sites of Diensten of door deze te gebruiken, bevestigt u de aanvaarding van de praktijken beschreven in deze Privacyverklaring en stemt u in met onze verwerking van uw informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.


1.0 WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Medable, Inc. (“Medable” of “We”) kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De datum van alle herzieningen wordt weergegeven bovenaan deze Privacyverklaring.


2.0 PLATFORM, AANGEPASTE TOEPASSINGEN EN DIENSTEN VAN MEDABLE

Merk op dat Medable toepassingen en diensten aan haar klanten levert, specifiek voor klinische studies en onderzoek op gebied van gezondheidszorg. Wanneer u Medable diensten gebruikt als onderdeel van uw engagement met een klant van Medable, bent u onderhevig aan een privacyverklaring van deze klant van Medable. In deze gevallen handelt Medable als gegevensverwerker en werkt namens deze klant van Medable (de verwerkingsverantwoordelijke). Raadpleeg het Privacycentrum van Medable op: https://www.medable.com/privacy voor meer informatie.


3.0 SOORT INFORMATIE DAT MEDABLE VERZAMELT

Als onderdeel van uw gebruik van de Sites en Diensten kunnen we het volgende verzamelen:

 • Informatie die u aan ons indient (waaronder contactgegevens, demografische gegevens, locatiegegevens, etc. die u verstrekt via een webformulier of andere inputmethode);
 • Niet-persoonsgebonden gegevens betreffende uw gebruik van de Sites en Diensten, bijvoorbeeld uw "klikpad" of hoe u onze Sites of Diensten navigeert, de tijd dat u op een bepaalde webpagina spendeert, hoe vaak u de Sites of Diensten bezoekt of gebruikt, informatie over uw browser of apparaat van waar u toegang krijgt tot de Sites en Diensten, pseudonieme ID's waaronder informatie gekoppeld aan Dll's (door apparaat geïdentificeerde informatie) zoals Cookies, MAID (Mobiele advertentie-ID's), statistische ID's, IP-adressen en andere externe identificatiemiddelen die zelf geen specifieke persoon identificeren);
 • Betalingsinformatie (waaronder naam, adres en betalingsmethode) als u iets koopt van Medable met gebruik van de Sites of Diensten;
 • Locatiegegevens (zoals de locatie van waar u toegang krijgt tot de Sites en Diensten);
 • Loggegevens en gebeurtenisgegevens betreffende de prestatie van de Sites en Diensten


4.0 HOE MEDABLE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKT

Persoonsgegevens die we verzamelen via de Sites en Diensten voor een bepaald doel worden alleen bewaard en gebruikt voor dit doel, tenzij u hebt ingestemd dat we dit kunnen gebruiken voor aanvullende doelen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Over het algemeen gebruiken we persoonsgegevens en andere informatie die we van u verzamelen om:

 • u technische ondersteuning, klantenservice en onderhoud van uw account te verstrekken;
 • te voldoen aan de reden waarom u informatie aan ons hebt gegeven;
 • uw ervaring aan te passen tijdens gebruik van de Sites en Diensten;
 • onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, waaronder voor facturering en inningen waar toepasselijk; 
 • onze Sites en Diensten te verbeteren, waaronder voor testen, onderzoeken en productontwikkeling;
 • e-mails te sturen naar onze klanten en gebruikers die e-mail van ons willen ontvangen;
 • de veiligheid van uw account en onze onderneming te beschermen;
 • fraude of misbruik van onze Sites en Diensten te voorkomen; 
 • toepasselijke wetten na te leven;
 • de Sites en Diensten te verstrekken, beheren en onderhouden;
 • identiteiten van gebruikers te authenticeren en verifiëren;
 • u naar gelokaliseerde versies van de Sites en Diensten te brengen (die geoptimaliseerde taalversies kunnen omvatten of versies die de wetten van een specifiek rechtsgebied naleven); en
 • met u te communiceren over diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties en gebeurtenissen en ander nieuws of informatie over ons en onze selecte partners te geven.


4.1 MEDABLE-ENQUÊTES

Online enquêtes geven Medable informatie over ervaringen van gebruikers met onze producten en diensten. We nodigen af en toe gebruikers uit om optionele enquêtes uit te voeren in studies die we organiseren voor onze klanten om meer te vernemen over hun ervaring met producten van Medable. Medable vraagt gebruikers niet om gevoelige persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zoals wachtwoorden, sociale-zekerheidsnummers, rijbewijs en medische gegevens. Als u een enquête van Medable ontvangt die deze informatie vraagt, dien dan onmiddellijk hier een verzoek in.


5.0 HOE MEDABLE PERSOONLIJKE INFORMATIE MET ANDEREN DEELT

Wanneer u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt voor een specifiek doel, kunnen we uw informatie aan andere bedrijven die ons helpen bij het vervullen van uw verzoek bekendmaken. Deze kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot fulfillment-bedrijven, factureringsdiensten, transactiemanagers, kredietverificatiediensten en andere externe dienstverleners. We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan ordehand-havingsdiensten of andere toepasselijke derde partijen in verband met strafrechtelijke onderzoeken, onderzoek van fraude, inbreuk van intellectuele eigendomsrechten en andere vermoede illegale activiteiten, of zoals anders vereist door de toepasselijke wet of, zoals we dit nodig achten naar eigen oordeel, om de legitieme wettelijke en zakelijke belangen van het bedrijf te beschermen.

We delen soms algemene, demografische of samengevoegde (niet-identificeerbare) informatie met derden over onze gebruikers, maar deze informatie omvat geen persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden bekendgemaakt als het bedrijf al haar rechten en verplichtingen inzake het gebruik van uw persoonsgegevens toewijst tijdens een faillissement, fusie, overname, verkoop van alle of wezenlijk alle activa van het bedrijf aan een volgende eigenaar of operator of vergelijkbare gebeurtenis.

In zoverre we samengevoegde anonieme informatie verzamelen, kunnen we deze informatie en informatie afgeleid van de samengevoegde anonieme informatie delen met onze zakelijke partners.


6.0 HOE MEDABLE PERSOONLIJKE INFORMATIE BEVEILIGT

Medable implementeert fysieke, administratieve en technische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde bekendmaking of toegang. We vereisen contractueel dat onze leveranciers vergelijkbare maatregelen implementeren om persoonlijke informatie te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde bekendmaking of toegang. Geen online service kan 100% veilig zijn en bijgevolg garanderen we de veiligheid van door u verstrekte persoonlijke informatie niet. 


7.0 BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Medable bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijk nodig of zoals toegelaten in overeenstemming met de doelen beschreven in deze Privacyverklaring. 

De gebruikte criteria om onze bewaringsperiodes te bepalen omvatten de tijdsperiode dat we een lopende relatie met u hebben, contractuele vereisten of als er een wettelijke verplichting is waaraan we onderhevig zijn. 


8.0 GEBRUIK VAN COOKIES EN AUTOMATISCHE TRACKING OP DE SITES OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERZAMELEN

De Medable Sites en sommige diensten en advertenties op de Sites kunnen "cookies" bevatten. Een cookie is een gegevensstuk dat naar uw browser wordt verstuurd, die de cookie op uw computer opslaat als uw browser is ingesteld om cookies te verzamelen.

De meeste internetbrowsers laten u cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer, de aanvaarding van cookies blokkeren of ontvangen een waarschuwing voor een cookie wordt opgeslagen. U moet de instructies van uw browser of het "Help"-scherm raadplegen voor meer informatie over het beheren van cookies. Merk op echter, dat, als u cookies blokkeert, sommige delen van de Site en diensten niet goed kunnen werken.

Medable controleert geen cookies in externe advertenties en bezoekers worden aangemoedigd om het privacybeleid van de adverteerders en/of advertentiediensten te controleren voor informatie over hun gebruik van cookies en andere technologie. Advertenties die op onze Sites verschijnen kunnen aan u worden geleverd door externe reclamebedrijven. Deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken gebruiken op deze en andere websites om advertenties op deze site en andere sites te plaatsen over goederen en diensten die u mogelijk kunnen interesseren.

We verzamelen algemene, samengevoegde, demografische en niet-persoonsgebonden gegevens met gebruik van cookies en automatische middelen (dit omvat technische informatie over uw sessie op onze website, zoals uw browserversie en IP-adres, alsook informatie over uw gebruik van onze website, zoals hoe u deze kunt navigeren en hoe lang u deze bekijkt). We zullen u niet identificeren via cookies of andere middelen zonder uw toestemming. Dit type anonieme, samengevoegde profilerings- en sessiegegevens kunnen ook informatie omvatten die u aan ons hebt verstrekt via enquêtes, opiniepeilingen, etc. maar worden zonder uw toestemming niet gekoppeld aan persoonsgegevens. 

U kunt uw voorkeuren beheren met betrekking tot cookies en automatische tracking op de sites door te klikken op het schildpictogram links onderaan deze webpagina.


9.0 PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN

De Sites en Diensten zijn niet bedoeld voor iemand jonger dan achttien jaar. Medable verzamelt niet bewust informatie van kinderen jonger dan achttien jaar tenzij we toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd of als deze verzameling onderhevig is aan een afzonderlijke overeenkomst met ons die ons specifiek toelaat om dergelijke informatie te verkrijgen. Als u denkt dat de persoonlijke informatie van uw kind per vergissing door Medable is verzameld, dien dan hier uw verzoek in. 


10.0 DO NOT TRACK

De Website ondersteunt momenteel Do Not Track niet. Do Not Track (DNT) is een privacyvoorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser om aan te geven dat u bepaalde informatie over uw webpaginabezoeken niet wenst verzameld te zien over websites wanneer u geen interactie hebt gehad met deze dienst op de pagina. Bezoek voor alle details, waaronder hoe Do Not Track in te schakelen, donottrack.us.


11.0 SPECIALE KENNISGEVING AAN INWONERS VAN CALIFORNIË – UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

De California Consumer Privacy Act (de “CCPA”) geeft inwoners van Californië het recht, eenmaal per jaar, om informatie te ontvangen over derde partijen met wie Medable informatie over u heeft gedeeld voor marketingdoelen tijdens het vorige kalenderjaar en een beschrijving van de categorieën van gedeelde persoonlijke informatie. Om een dergelijk verzoek te doen, dien het hier in. Medable zal u binnen dertig dagen na ontvangst van dit verzoek een antwoord sturen.


11.1 Medable verkoopt geen consumentengegevens voor financiële of andere waardevolle vergoeding.

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u mogelijk aanvullende rechten onder de California Consumer Privacy Act (de “CCPA”). Deze zijn o.a.:

 • Het recht om te vragen dat Medable bepaalde informatie aan u bekendmaakt over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie over de afgelopen 12 maanden.
 • Het recht om de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen te kennen en de categorieën van bronnen van wie we deze informatie verkregen.
 • Het recht om onze zakelijke of commerciële doelen te kennen voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.
 • Het recht om de categorieën van derde partijen te kennen met wie we persoonlijke informatie delen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verkoop van persoonsgegevens.
 • Het recht tot toegang tot uw eigen persoonlijke informatie verzameld door Medable (ook verzoek voor gegevensoverdraagbaarheid genoemd).
 • Het recht op gelijke service en prijs, zelfs voor consumenten die hun privacyrechten uitoefenen.


12.0 SPECIALE KENNISGEVING AAN INWONERS IN VK EN EU

Inwoners van de EU en het VK kunnen recht hebben op aanvullende privacyrechten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze zijn o.a.:

 • Het recht van toegang.
 • Het recht van gegevensoverdraagbaarheid.
 • Het recht van rectificatie.
 • Het recht van uitwissing.
 • Het recht van bezwaar of beperking van verwerking.

Dien hier alle vragen of zorgen in betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens door Medable wordt behandeld door de wetgeving in het VK of de EU, kunt u ook een klacht indienen bij de overeenstemmende toezichtsautoriteit voor gegevensbescherming in uw land van verblijf. U kunt de naam van de relevante Europese toezichtsautoriteit en contactgegevens vinden onder http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm en de contactgegevens van de toezichtsautoriteit in het VK onder https://ico.org.uk/global/contact-us/.

12.1 Internationale overdrachten, verwerking en opslag van persoonlijke informatie.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, overgedragen aan en opgeslagen door ons in de Verenigde Staten en door onze gelieerde ondernemingen en derde partijen die zich in andere landen bevinden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten uw rechtsgebied en in landen die niet onderhevig zijn aan een gelijkwaardigheidsbeslissing door de Europese Commissie of uw plaatselijke wetgever of regelgever en die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als uw rechtsgebied kunnen bieden, zoals de EER. We zorgen ervoor dat de ontvanger van uw persoonsgegevens een voldoende niveau van bescherming en beveiliging biedt, bijvoorbeeld door de toepasselijke overeenkomsten voor gegevensverwerking aan te gaan en, indien vereist, modelcontractbepalingen of een alternatief mechanisme voor de overdracht van gegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (art. 46 AVG) of een andere toepasselijke regelgever. Wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we alleen met uw voorafgaande toestemming uw persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied delen, overdragen of opslaan. 


12.2 Uitoefenen van rechten voor toegang tot, overdraagbaarheid en uitwissing van persoonsgegevens.

Dien voor het uitoefenen van de hierboven beschreven rechten voor toegang tot, overdraagbaarheid en verwijdering van rechten een verifieerbaar consumentenverzoek in bij ons hier (of contacteer ons via een van de alternatieve methoden vermeld in het deel “CONTACT MET ONS OPNEMEN” hieronder).

Om uw verzoek te vervullen:

 • geef voldoende informatie waarmee we u redelijk kunnen verifiëren als de persoon over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigd vertegenwoordiger.
 • beschrijf uw verzoek met voldoende detail zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop reageren.

We kunnen uw verzoek niet inwilligen of u persoonlijke informatie geven als we uw identiteit of autoriteit om het verzoek te doen niet kunnen verifiëren en de persoonlijke informatie over u kunnen bevestigen. Voor het indienen van een verifieerbaar consumentenverzoek moet u geen account bij ons aanmaken. We zullen de in een verzoek verstrekte persoonlijke informatie alleen gebruiken om de identiteit van de aanvrager en/of autoriteit om het verzoek te doen te verifiëren. We kunnen weigeren om te reageren op verzoeken die onvoldoende onderbouwd, ongegrond of buitensporig zijn.


13.0 CONTACT MET ONS OPNEMEN

Hoofdkantoor van Medable

Medable Privacy Team

525 University Avenue

Suite A70

Palo Alto, CA 94301

USA


Medable’s Artikel 27 Vertegenwoordiger voor de Europese Unie

Lionheart Squared (Europe) Ltd.

2 Pembroke House

Upper Pembroke Street 28-32

Dublin, D02 EK84

Republic of Ireland

E-mail: Medable@LionheartSquared.eu 


Medable’s Artikel 27 Vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk

Lionheart Squared Limited

Attn: Data Privacy

17 Glasshouse Studios

Fryern Court Road 

Fordingbridge 

Hampshire, SP6 1QX

United Kingdom

E-mail: Medable@LionheartSquared.co.uk