Privacy Statement

Prywatność

 

ABY KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG I WITRYN INTERNETOWYCH, UŻYTKOWNIK MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Medable, Inc.

Ogólne informacje na temat Medable, Inc.

Medable, Inc. to platforma aplikacji i platforma analityczna przeznaczona dla sektora opieki zdrowotnej. Medable dostarcza technologie aplikacji mobilnych stosowane w badaniach klinicznych, opiece zdrowotnej i sektorze wellness swoim Klientom, którzy z kolei korzystają z platformy i rozwiązań Medable do kontaktu ze swoimi Użytkownikami Końcowymi. Klienci Medable mogą zbierać dane osobowe i wrażliwe dane osobowe od Użytkowników Końcowych i przy tym takie dane osobowe i wrażliwe dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane lub zarządzane przy pomocy platformy lub rozwiązania Medable. Z wyjątkiem danych, które zostały poddane pełnej agregacji i pozbawione elementów pozwalających na identyfikację w celu eliminacji możliwości ich powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną (oraz w stosowanych przypadkach za właściwą zgodą) sama spółka Medable bezpośrednio nie zbiera, nie przetwarza ani nie zarządza danymi Użytkowników Końcowych, chyba że wyraźnie w imieniu lub na polecenie Klienta, który pierwotnie zebrał dane od Użytkownika Końcowego.

Klienci Medable sprawują pełną kontrolę nad danymi przetwarzanymi przy pomocy systemów Medable, przekazywanymi za pośrednictwem tych systemów lub w nich przechowywanych. Klienci Medable posiadają również pełną kontrolę nad sposobem postępowania z danymi po zamknięciu konta Medable. W relacjach pomiędzy Medable a Klientem, Klienci Medable są zobowiązani do odzyskania i usunięcia wszelkich danych, które były przechowywane w systemie. W przypadku gdy klient nie usunie danych, Medable będzie przechowywać dane przez ograniczony okres czasu przed ich bezpiecznym zniszczeniem. Medable dołoży wszelkich zasadnych starań, aby powiadomić Klienta przed zniszczeniem danych po zakończeniu okresu przechowywania.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu przekazanie użytkownikowi informacji na temat następujących kwestii:

 • jakie dane osobowe zbieramy od użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny Internetowej i naszej Platformy;
 • jakie dane nieosobowe zbieramy od użytkownika;
 • w jaki sposób wykorzystujemy dane zbierane od użytkownika;
 • informacje dotyczące plików „cookie” i powiązanych technologii;
 • nasze zobowiązanie do zabezpieczenia zebranych danych osobowych;
 • informacja o zmianach Polityki;
 • nasze zasady dotyczące dzieci;
 • w jaki sposób możemy udostępniać dane zbierane od użytkownika;
 • jak długo możemy przechowywać dane zbierane od użytkownika;
 • prawa użytkownika dotyczące danych zbieranych od użytkownika;
 • informacje dla osób poza terytorium Stanów Zjednoczonych.

W razie pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Medable pod adresem: privacy@medable.com.

Medable, Inc. (zwana dalej „Medable” bądź „my” lub „nas”) jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników witryny internetowej Medable (zwanej dalej „Witryną Internetową”) lub platformy Medable (zwanej dalej „Platformą”). W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniono, jakie dane zbieramy za pośrednictwem Witryny Internetowej i/lub Platformy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jaki sposób chronimy poufność i bezpieczeństwo tych informacji. Uzyskując dostęp do Witryny Internetowej lub korzystając z Platformy do przechowywania i przekazywania danych, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na dowolny warunek niniejszej Polityki Prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do Witryny Internetowej ani korzystać z Platformy bądź przekazywać danych Medable.

1.1 Dane zbierane i wykorzystywane przez Medable: Platforma Medable

Platforma ma na celu ułatwienie przechowywania i przekazywania danych medycznych pacjentów dotyczących pacjentów użytkownika lekarzom i określonym innym osobom. Te dane medyczne obejmują dane osobowe tych pacjentów, w tym chronione informacje zdrowotne. Dane osobowe obejmują między innymi informacje, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji tożsamości pacjentów użytkownika (takie jak imię i nazwisko lub adres, numer pacjenta lub numer dokumentacji medycznej itd.) oraz dotyczące (a) przeszłego, obecnego lub przyszłego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego pacjenta bądź przeszłych, obecnych lub przyszłych schorzeń występujących u pacjenta, (b) zapewniania opieki zdrowotnej pacjentowi lub (c) przeszłych, obecnych lub przyszłych płatności związanych z zapewnianiem opieki zdrowotnej pacjentowi. W toku świadczenia usług Medable może otrzymywać i tworzyć dokumentację zawierającą dane osobowe pacjentów użytkownika. Medable jest prawnie zobowiązana do wdrożenia środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz do przestrzegania warunków umowy użytkownika zawartej z Medable. Ponadto Platforma zbiera dane konta i inne informacje dotyczące użytkownika Platformy. Informacje te obejmują dane osobowe na temat użytkownika i jego sposobu korzystania z Platformy.

1.2 Dane zbierane i wykorzystywane przez Medable: Witryna Internetowa Medable

Sporadycznie zbieramy dane osobowe za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

2.0 W jaki sposób wykorzystujemy dane zbierane od użytkownika

Dane osobowe zbierane przez nas za pośrednictwem Witryny Internetowej lub Platformy w określonym celu zostaną zapisane i będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na umożliwienie nam ich wykorzystywania w dowolnym innym celu, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce.

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy wykorzystywać dane osobowe zbierane od użytkownika w celu:

 • zapewnienia użytkownikowi wsparcia technicznego, obsługi klienta i usług prowadzenia konta;
 • uzyskania informacji na temat zainteresowań użytkownika, odpowiedniego dostosowania doświadczeń użytkownika oraz udoskonalenia witryn internetowych i innych naszych produktów/usług;
 • wysyłania wiadomości e-mail naszym członkom, którzy chcą je otrzymywać;
 • zapewnienia bezpieczeństwa konta użytkownika i naszej działalności;
 • wykrywania oszustw lub nadużyć naszej witryny internetowej lub zapobiegania im; oraz
 • przestrzegania obowiązujących przepisów, na przykład, w odpowiedzi na wniosek sądowy lub organu regulacyjnego, w przypadku gdy taki wniosek został wystosowany zgodnie z prawem.

Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach opisanych powyżej będzie zazwyczaj stanowić wyrażenie zgody przez użytkownika. Możemy jednak powoływać się na inne podstawy prawne, na przykład, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych oraz do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Spółka.

3.0 Wykorzystywanie technologii przez Witrynę Internetową lub Platformę.

Platforma może korzystać z różnych mechanizmów śledzenia użytkownika opisujących korzystanie przez użytkownika z Witryny Internetowej lub Platformy oraz odpowiedzi użytkownika na komunikaty otrzymywane od Medable i innych osób za pośrednictwem Witryny Internetowej lub Platformy.

4.0 Informacje dotyczące plików „cookie” i powiązanych technologii

Witryna Internetowa Medable oraz niektóre usługi i reklamy w takich witrynach mogą zawierać pliki „cookie”. Plik cookie to fragment danych wysyłany do przeglądarki użytkownika, która będzie go przechowywać na komputerze użytkownika, jeżeli w przeglądarce włączono funkcję akceptacji plików cookie.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikowi usunięcie plików cookie z twardego dysku komputera, zablokowanie akceptacji plików cookie lub otrzymywanie ostrzeżenia przed rozpoczęciem przechowywania pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie, użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki lub treścią ekranu „Pomoc”. Należy jednak zauważyć, że jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, niektóre części Witryny i usług mogą nie działać prawidłowo.

Medable nie sprawuje kontroli nad plikami cookie zawartymi w reklamach zewnętrznych, a odwiedzających zachęca się do zapoznania się z politykami prywatności reklamodawców i/lub usług reklamowych w celu uzyskania informacji na temat sposobu korzystania przez nich z plików cookie i innych technologii. Reklamy wyświetlające się w naszych Witrynach mogą być dostarczane użytkownikowi przez zewnętrzne agencje reklamowe. Firmy te mogą korzystać z danych na temat wizyt użytkownika w tej i innych witrynach internetowych w celu dostarczania reklam w tej witrynie oraz innych witrynach dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkownika.

Zbieramy dane ogólne, zagregowane, demograficzne i nieosobowe. Nie będziemy podejmować prób identyfikacji tożsamości użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub innych środków, bez zgody użytkownika. Tego rodzaju anonimowe, zagregowane dane profilowania i sesji mogą obejmować informacje, które użytkownik przekazał nam za pośrednictwem ankiet, badań itp., ale nie zostaną powiązane z żadnymi danymi osobowymi, bez zgody użytkownika. Mogą one również zawierać zagregowane anonimowe dane na temat sposobu korzystania z witryny, rodzaju przeglądarki, rodzaju urządzenia oraz bazy klientów.

W wielu przypadkach Medable będzie automatycznie zbierać określone dane na temat sposobu korzystania z jej witryn internetowych i usług przez użytkownika. Medable może zbierać, między innymi, dane dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej lub komputerowego systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, nazwy domeny dostawcy usług internetowych użytkownika, „ścieżki kliknięć” użytkownika w Witrynach oraz witryny internetowej lub reklamy przekierowującej z lub do Witryn podczas wizyty. W tym celu Medable może korzystać z plików cookie i innych technologii.

5.0 Nasze zobowiązanie do zabezpieczenia zebranych danych osobowych.

Choć Medable podejmuje działania zabezpieczające przed możliwymi naruszeniami w swojej Witrynie Internetowej i bazach danych klientów, żadna witryna internetowa ani transmisja internetowa nie jest całkowicie bezpieczna. Medable nie może więc zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do nieupoważnionego dostępu, włamania, utraty danych czy innych naruszeń. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYN I USŁUG SPÓŁKI NA WŁASNE RYZYKO.

Spółka zachęca użytkownika do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym przy pomocy silnego hasła, regularnej zmiany hasła, korzystania z innych haseł dla każdego konta lub utrzymywanej relacji, wylogowywania się z konta użytkownika po zakończeniu użytkowania oraz zamykania przeglądarki internetowej.

6.0 Bezpieczeństwo danych osobowych w Platformie Medable.

Podczas zbierania danych za pośrednictwem Platformy, w tym danych osobowych, Medable przestrzega ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazanych danych osobowych, i spełnia standardy ochrony prywatności zawarte w Ustawie o Przenośności i Ochronie Danych w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Protection Act, HIPAA). Medable korzysta m.in. z technik szyfrowania i procedur uwierzytelniania w celu zachowania bezpieczeństwa danych użytkownika i ochrony kont, urządzeń i systemów użytkownika przed nieupoważnionym dostępem. Ponadto chronimy dane poprzez umieszczenie ich w zabezpieczonej części naszych serwerów dostępnej wyłącznie dla określonych wykwalifikowanych pracowników i innych osób wyznaczonych przez Medable.

Należy też pamiętać, że niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń, żadna internetowa transmisja danych i żadne miejsce przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczne. Choć staramy się chronić dane użytkownika, nie możemy zapewnić ani zagwarantować ich bezpieczeństwa.

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa można skontaktować się z Medable pod adresem: privacy@medable.com.

7.0 Przestrzeganie i zmiany Polityki prywatności.

Medable będzie przestrzegać warunków niniejszej Polityki prywatności w okresie jej obowiązywania. Obowiązująca obecnie niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z datą określoną powyżej i będzie obowiązywać do czasu zastąpienia jej przez Medable.

Medable zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, pod warunkiem, że zmiany są zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy Medable zmieni niniejszą Politykę Prywatności, nowe warunki będą dotyczyć wszystkich danych, w tym danych osobowych, które przechowuje, co obejmuje dane osobowe i inne informacje, które zostały utworzone lub otrzymane przed wprowadzeniem takich zmian. W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności Medable opublikuje nową Politykę prywatności w swojej witrynie internetowej pod adresem:https://www.medable.com/pl-pl/privacy-policy-statement.

Odwiedzając Witrynę Internetową lub korzystając z Platformy, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie elektronicznych komunikatów i/lub publikacje zmienionych wersji niniejszej Polityki prywatności w witrynie internetowej Medable oraz potwierdza, że takie elektroniczne komunikaty lub publikacje stanowią powiadomienie użytkownika o zmianie wersji niniejszej Polityki prywatności.

8.0 Obowiązujące przepisy.

Przepisy i regulacje obowiązujące w różnych krajach wprowadzają różne (czasem sprzeczne) wymogi dotyczące Internetu i ochrony danych. Serwery udostępniające Platformę i usługi Medable na całym świecie są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie kwestie dotyczące Platformy i usług Medable regulują przepisy stanu Kalifornia, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisami, skutkujących podleganiem Platformy przepisom innej jurysdykcji. Należy zauważyć, że wszystkie podane przez użytkownika dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, a poprzez korzystanie z Platformy i/lub usługi Medable bądź przekazywanie danych Medable, w tym danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na taki transfer.

9.0 Nasze zasady dotyczące dzieci.

Przestrzegamy Ustawy o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie i wszystkich innych obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących dzieci i Internetu. Witryna internetowa Medable i usługi Medable nie są skierowane do osób w wieku poniżej 18 lat.

9.1 Osoby w wieku poniżej 18 lat

Osoby w wieku poniżej 13 lat nie mogą korzystać z witryny internetowej Medable, nie mogą rejestrować się w żadnych usługach subskrypcji ani dokonywać żadnych zakupów za pośrednictwem Witryny Internetowej. Z wyjątkiem przypadków wymaganych na mocy prawa, Medable nie będzie świadomie zbierać, przechowywać ani udostępniać żadnych danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat, bez pisemnej zgody ich opiekuna prawnego.

9.2 Informacja dla rodziców/opiekunów

Medable zachęca rodziców i opiekunów do spędzania czasu online z dziećmi w celu zapoznania się z rodzajami treści dostępnych w Internecie, w tym w naszej witrynie internetowej. Rodzice i opiekunowie powinni regularnie nadzorować korzystanie z poczty elektronicznej oraz innych komunikatów internetowych i funkcji transakcyjnych przez dzieci. Usługi internetowe i producenci oprogramowania udostępniają narzędzia kontroli, które mogą pomóc w zapewnieniu dzieciom bezpiecznego środowiska internetowego.

W przypadku gdy rodzic lub opiekun dowie się o przekazaniu przez swoje dziecko danych osobowych bez jego pozwolenia lub zgody, na jego żądanie podejmiemy zasadne działania w celu usunięcia tych danych z bazy danych Spółki. Aby zażądać usunięcia danych swojego dziecka, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: support@medable.com. Proszę upewnić się, że wiadomość zawiera dane kontaktowe.

10.0 W jaki sposób udostępniamy dane osobowe zbierane od użytkownika.

Po przekazaniu nam przez użytkownika danych osobowych w określonym celu możemy udostępnić dane użytkownika innym firmom zatrudnionym przez nas do pomocy przy realizacji żądania użytkownika. Może to obejmować m.in. firmy prowadzące kompleksową obsługę sprzedaży, dostawców usług rozliczeniowych, menadżerów transakcji, dostawców usług analizy zdolności kredytowej i innych usługodawców zewnętrznych. Możemy również ujawniać wszelkie dane osobowe użytkownika organom ścigania lub innym odpowiednim osobom trzecim w związku z postępowaniami karnymi, postępowaniem w sprawie oszustwa, naruszeniem praw własności intelektualnej lub innymi podejrzanymi bezprawnymi działaniami, bądź w inny sposób, który może być wymagany przez obowiązujące przepisy lub, wedle naszego własnego uznania, w celu ochrony uzasadnionych interesów prawnych i biznesowych Spółki.

Czasami udostępniamy osobom trzecim dane ogólne, demograficzne lub zagregowane (nieosobowe) dotyczące naszej bazy użytkowników, ale takie dane nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dane osobowe użytkownika mogą również zostać udostępnione w przypadku przeniesienia przez Spółkę wszystkich swoich praw i obowiązków dotyczących wykorzystywania danych osobowych użytkownika w momencie bankructwa, fuzji, przejęcia, sprzedaży całości lub znacznej części aktywów Spółki na rzecz kolejnego właściciela lub operatora, bądź w podobnym przypadku.

W zakresie, w jakim zbieramy zagregowane dane anonimowe, możemy udostępniać te dane i dane pozyskane ze zagregowanych danych anonimowych naszym partnerom biznesowym.

Medable NIE prowadzi sprzedaży ani najmu danych osobowych ani żadnych innych danych przekazywanych przez użytkownika, i nie przekazuje tych danych osobom trzecim w celach komercyjnych ani w żadnych innych celach.

Medable nie udostępnia chronionych informacji zdrowotnych użytkownika żadnym osobom trzecim innym niż dozwolone lub wymagane na mocy właściwej Umowy z Partnerem Biznesowym lub w sposób inny niż wskazany przez użytkownika poprzez korzystanie z Platformy.

11.0 Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane, dopóki będzie to zasadnie konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej lub wymagane na mocy obowiązujących przepisów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat właściwych okresów przechowywania, prosimy o kontakt z nami.

12.0 Prawa użytkownika

W przypadku gdy użytkownik nie chce otrzymywać od nas wiadomości e-mail, może „zrezygnować” z ich otrzymywania w momencie rejestracji w charakterze członka w naszych witrynach internetowych lub każdorazowo, gdy prosimy o podanie danych. W przypadku gdy użytkownik zmieni zdanie i zdecyduje, że nie chce już otrzymywać od nas wiadomości e-mail, może również zrezygnować, wykonując działania opisane w każdej takiej wiadomości e-mail.

Aby usunąć lub edytować dane osobowe, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Witrynach Internetowych. W razie pytań dotyczących danych osobowych lub chęci potwierdzenia usunięcia lub rezygnacji związanej z danymi użytkownika prosimy o kontakt pod adresem: privacy@medable.com. Prosimy podać swoje dane kontaktowe, w tym dane konta, adres e-mail i numer kontaktowy, abyśmy mieli możliwość kontaktu w razie konieczności zapewnienia wsparcia podczas tego procesu.

Ponadto przepisy dotyczące ochrony danych na terytorium EOG przyznają osobom fizycznym w tych jurysdykcjach liczne prawa, w tym prawo do dostępu i wystosowania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu egzekucji tych praw, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@medable.com. Osoby fizyczne na terytorium EOG mają również prawo do złożenia skargi we właściwym organie ochrony danych, jeżeli uważają, że ich dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika sugerujemy kontakt z nami. Użytkownik ma jednak prawo do bezpośredniego kontaktu z właściwym organem nadzorczym, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

13.0 Informacje dla osób poza terytorium Stanów Zjednoczonych

Należy zauważyć, że dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych usługodawców zewnętrznych zlokalizowanych poza EOG. W tych okolicznościach, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, upewnimy się, że prawa użytkownika dotyczące ochrony prywatności są odpowiednio chronione przy pomocy właściwych środków technicznych, organizacyjnych, umownych i innych środków prawnych. W razie chęci uzyskania szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w celu ochrony danych osobowych i praw dotyczących ochrony prywatności użytkownika w tych okolicznościach, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@medable.com.

14.0 Powiadomienie

Medable polega na zapewnieniach Klienta, w imieniu którego przetwarza dane osobowe, że pozyskał on zgody od takich Użytkowników Końcowych. Podczas pozyskiwania takiej zgody Klient odpowiada za przekazanie pełnej informacji Użytkownikom Końcowym na temat celów, w których ich dane osobowe są zbierane i wykorzystywane, w tym rodzajów osób trzecich niebędących przedstawicielami, którym takie dane są udostępniane, jeśli dotyczy, oraz możliwości wyboru i środków oferowanych osobom fizycznym w celu ograniczenia wykorzystania i udostępniania ich danych osobowych.

Na polecenie Klienta Medable poinformuje osoby fizyczne o celach, w których Klient zbiera i wykorzystuje dane osobowe. Medable ujawni również rodzaje osób trzecich niebędących przedstawicielami, jeśli dotyczy, którym Medable udostępnia dane osobowe oraz możliwości wyboru i środki oferowane osobom fizycznym w celu ograniczenia wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych.

Medable wymaga, aby takie powiadomienie zostało jasno sformułowane i umieszczone w widocznym miejscu w momencie przekazywania osobom fizycznym pierwszej prośby o podanie danych osobowych, lub jak najszybciej po tym zdarzeniu, i w każdym razie, zanim Medable wykorzysta lub udostępni dane w celu innym niż ten, w którym zostały pierwotnie zebrane.

15.0 Możliwość wyboru

Medable będzie współpracować ze swoimi Klientami w celu zapewnienia Użytkownikom Końcowym możliwości wyboru (rezygnacji) z udostępniania danych osobowych firmie zewnętrznej, w której usług korzysta Medable. Medable współpracuje również ze swoimi Klientami, w sytuacji gdy dane osobowe mają zostać wykorzystane do celu innego niż cel, na który pierwotnie wyrażono zgodę.

W przypadku wrażliwych danych osobowych (np. danych osobowych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych lub przekonań religijnych, stanu zdrowia lub orientacji seksualnej) lub wykorzystywania danych osobowych w celu innym niż cel, na który pierwotnie wyrażono zgodę, na polecenie klienta Medable, Medable będzie współpracować z Klientem w celu zapewnienia, że dane zostaną udostępnione osobie trzeciej będącej przedstawicielem wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika Końcowego (zezwolenia) na udostępnienie.

16.0 Przekazywanie danych osobom trzecim

Medable będzie przekazywać dane osobowe otrzymane z terytorium UE osobie trzeciej wyłącznie zgodnie z instrukcjami Klienta.

Medable zawrze pisemne porozumienia lub umowy z wszystkimi przedstawicielami, zewnętrznymi dostawcami i niezależnymi podmiotami, którym Medable przekazuje dane osobowe w celu zapewnienia, że takie organizacje zachowują taki sam poziom ochrony prywatności jak Medable.

W przypadku gdy Medable dowie się, że osoba trzecia wykorzystuje lub udostępnia te dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszą polityką, Medable podejmie zasadne działania w celu uniemożliwienia lub wstrzymania takiego przetwarzania lub wykorzystywania.

Medable ponosi odpowiedzialność i przyjmuje wszelką potencją odpowiedzialność w przypadku dalszych transferów danych osobowych do osób trzecich.

17.0 Dostęp i bezpieczeństwo

Na żądanie i zgodnie z instrukcjami Klienta Medable będzie pomagać Użytkownikom Końcowym w uzyskaniu dostępu do ich danych osobowych znajdujących się w platformie Medable.

Medable będzie współpracować z Klientem i Użytkownikami Końcowymi w celu umożliwienia poszczególnym Użytkownikom Końcowym korekty, zmiany lub usunięcia danych, które są niedokładne; z wyjątkiem określonych przypadków, gdy udzielenie takiego dostępu byłoby nieproporcjonalne w stosunku do zagrożeń dla prywatności danej osoby lub gdy prawa innych osób zostałyby naruszone.

Dostęp nie będzie przyznawany do danych osobowych dotyczących medycznych lub farmaceutycznych badań klinicznych w zakresie, w jakim taki dostęp, ujawnienie, usunięcie lub zmiana danych osobowych stanowiłyby zagrożenie dla rzetelności badania klinicznego lub byłyby sprzeczne z wymogami regulacyjnymi.

Medable podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Te środki ostrożności obejmują zasadę nadmiarowości danych i wdrożenie fizycznych i logicznych zabezpieczeń i kontroli dostępu.

18.0 Rzetelność danych

Medable polega na zapewnieniach swojego Klienta, że dane osobowe będące w posiadaniu Medable są istotne dla celów, w których mają zostać wykorzystane. Medable wykorzystuje dane zgodnie z instrukcjami Klienta.

Medable podejmie zasadne działania w celu zapewnienia, że dane osobowe wprowadzone do jej platform zachowają swoją pierwotną istotność, dokładność, kompletność i aktualność.

Zespół Medable odpowiedzialny za Ochronę Prywatności i Danych będzie okresowo sprawdzać i przeprowadzać audyty pod kątem zgodności z przepisami właściwych praktyk dotyczących ochrony prywatności w celu weryfikacji ich przestrzegania.

Kadra kierownicza Medable usunie problemy wynikające z nieprzestrzegania niniejszej polityki.

19.0 Rozwiązywanie sporów

Medable zobowiązuje się współpracować z organami ochrony danych w UE (data protection authorities, DPA). W przypadku gdy Użytkownik Końcowy nie otrzyma terminowo potwierdzenia złożenia skargi od Medable lub jej Klienta, bądź w przypadku braku zadowalającej reakcji Medable jako Użytkownika Końcowego na skargę, prosimy skontaktować się z DPA w UE, aby uzyskać więcej informacji lub złożyć skargę.

20.0 Dodatkowe powiadomienia:

 • Osoby fizyczne mogą składać wnioski o dostęp do swoich danych osobowych lub wnioski o ograniczenie wykorzystania i udostępniania swoich danych osobowych do Klientów Medable będących administratorami danych ich danych osobowych. Zgodnie z instrukcjami Klienta i obowiązującymi przepisami Medable będzie pomagać swoim klientom w odpowiedzi na takie wnioski.
 • Należy również zauważyć, że Medable może być zobowiązana do udostępniania danych osobowych użytkownika w odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

21.0 Egzekwowanie

Medable będzie współpracować z Organami Ochrony Danych („DPA”) państw członkowskich UE, w których prowadzi działalność, przy rozpatrywaniu i rozwiązywaniu skarg oraz stosować się do rad udzielonych przez DPA.

Każdy pracownik Medable uznany przez Medable za naruszającego niniejszą politykę będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.