Privacy Policy Statement

Databeskyttelse

DIN BRUG AF VORES TJENESTER OG WEBSTEDER ER UNDERLAGT DIN ACCEPT AF BETINGELSERNE I DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK.

Medable, Inc.

Overblik over Medable, Inc.

Medable, Inc er en app og platform til analyser til sundhedspleje. Medable leverer mobilapplikationsteknologier til brug for klinisk forskning, sundhedspleje og velbefindende til sine kunder, der til gengæld benytter Medable-platformen og Medable-løsninger til at interagere med deres slutbrugere. Medables kunder kan indsamle personlige oplysninger og følsomme personlige oplysninger fra slutbrugere, og i forbindelse dermed kan personlige oplysninger og følsomme personlige oplysninger blive behandlet, opbevaret og administreret på en Medable-platform eller -løsning. Med undtagelse af de data, der er fuldt aggregeret og afidentificeret for at fjerne muligheden for at forbinde data med enkeltpersoner (og ved passende samtykke), indsamler, behandler og administrerer Medable ikke selv data fra slutbrugere, medmindre det specifikt er på vegne af og efter instruktion fra den kunde, som oprindeligt indsamlede data fra slutbrugeren.

Meable-kunder har fuld kontrol over data, der behandles med, sendes via eller opbevares på Medable-systemer. Medable-kunder har også fuld kontrol over, hvordan data håndteres i forbindelse med ophør af en Medable-konto. Som det er tilfældet mellem Medable og dennes kunde, skal Medable-kunder ligeledes genfinde og slette alle data, som blev opbevaret på systemet. Hvis en kunde ikke sletter data, opbevarer Medable disse data i en begrænset periode, inden de slettes på en sikker måde. Medable vil med rimelighed på forhånd forsøge at gøre kunden opmærksom på sletningen, når opbevaringsperioden slutter.

Databeskyttelsespolitik

Denne databeskyttelsespolitik ("Politikken") har til formål at gøre dig opmærksom på følgende:

 • Hvilke personlige oplysninger, vi indsamler fra dig via vores websted og vores platform
 • Hvilke ikke-personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig
 • Sådan anvender vi de oplysninger, som vi indsamler fra dig
 • Oplysninger om "cookies" og relaterede teknologier
 • Vores forpligtelse til at sikre de personlige oplysninger, vi har indsamlet
 • Varsel om ændringer til politikken
 • Vores politikker vedrørende børn
 • Hvordan vi videregiver de oplysninger, som vi indsamler fra dig
 • Hvor længe vi opbevarer de oplysninger, som vi indsamler fra dig
 • Dine rettigheder omkring de oplysninger, som vi indsamler fra dig
 • Oplysninger om personer uden for USA.

Hvis du har spørgsmål, klager eller bemærkninger angående denne politik, bedes du kontakte Medable på privacy@medable.com.

Medable, Inc. ("Medable" eller "Vi" eller "Os") er forpligtet til at beskytte data fra brugerne af Medable-webstedet ("Webstedet") og Medable-platformen ("Platformen"). Denne databeskyttelsespolitik redegør for de oplysninger, som vi indsamler fra webstedet og/eller platformen, hvordan vi bruger dem, og hvordan vi sikrer, at disse data er sikre og beskyttede. Ved at tilgå webstedet eller benytte platformen til at opbevare og sende oplysninger, bekræfter du dit samtykke til denne databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke accepterer denne databeskyttelsespolitik, bør du ikke tilgå webstedet eller benytte platformen til at sende oplysninger til Medable.

1.1 Oplysninger, som Medable indsamler og bruger: Medable-platform

Platformen har til formål at lette din opbevaring og transmission af patienters medicinske oplysninger, vedrørende dine patienter, til læger og visse andre. Disse medicinske oplysninger omfatter personlige identificerbare oplysninger ("PII") omkring disse patienter, herunder beskyttede helbredsoplysninger ("PHI"). PII omfatter, men er ikke begrænset til oplysninger, som kan anvendes til at identificere dine patienter (såsom navne og adresser, patient- eller journalnummer og så videre), som relaterer til (a) patientens tidligere, nuværende og kommende fysiske og mentale helbred eller tilstand, (b) levering af sundhedspleje til patienten, eller (c) tidligere, nuværende eller kommende betalinger for levering af sundhedspleje til patienten. I forbindelse med leveringen af denne tjeneste kan Medable modtage og oprette journaler, som indeholder dine patienters PII. Medable er juridisk forpligtet til at træffe foranstaltninger, som beskytter og sikrer PII-data og til at opfylde de betingelser og vilkår, som fremgår af din kontrakt med Medable. Platformen indsamler ligeledes kontooplysninger og andre oplysninger om dig som bruger af platformen. Disse oplysninger kan omfatte personlige oplysninger om dig og din brug af platformen.

1.2 Oplysninger, som Medable indsamler og bruger: Medable-websted

Vi indsamler lejlighedsvis personlige oplysninger via vores websted.

2.0 Sådan anvender vi de oplysninger, som vi indsamler fra dig

Personlige oplysninger, som vi indsamler via webstedet og platformen til praktiske formål, bliver udelukkende gemt og anvendt til disse formål, medmindre du har givet samtykke til, at vi anvender dem til andre formål som beskrevet i denne politik.

Generelt vil vi anvende de personlige oplysninger, vi indsamler om dig, til at:

 • give dig teknisk assistance, kundeservice og kontovedligeholdelse,
 • få viden om, hvad du foretrækker, og skræddersy dine oplevelse i henhold hertil, samt forbedre websteder og vores andre produkter/tjenester,
 • sende e-mails til vores medlemmer, som ønsker at modtage e-mails fra os,
 • sikre beskyttelse af din konto og vores virksomhed,
 • forebygge og registrere bedrageri og misbrug af vores websted, og
 • opfylde gældende lov, for eksempel som svar på en anmodning fra en domstol eller tilsynsmyndighed, når sådanne anmodninger overholder loven.

Det juridiske grundlag for at vi behandler personlige oplysninger til de formål, som er beskrevet ovenfor, er typisk, at du har givet dit samtykke hertil. Vi kan dog også være afhængige af andre juridiske årsager, for eksempel når behandlingen er nødvendig for vores juridiske forretningsinteresser og for at overholde en juridisk forpligtelse, som virksomheden er underlagt.

3.0 Brug af webstedets og platformens teknologier.

Platformen kan anvende forskellige mekanismer til sporing af brugere, som beskriver din anvendelse af webstedet og platformen og dine svar på kommunikationer fra Medable og andre via webstedet og platformen.

4.0 Oplysninger om cookies og relaterede teknologier

Medable-webstedet og visse tjenester og reklamer på sådanne sider kan indeholde "cookies". En cookie er et stykke data, der sendes til din browser, som opbevarer cookies på din computer, hvis cookies er aktiveret i din browser.

De fleste internetbrowsere gør det muligt for dig at slette cookies fra din computers harddisk, blokere accepten af cookies og modtage en advarsel, inden cookies lagres. Læs mere om, hvordan du kan administrere cookies i funktionen "Hjælp" i din browser. Bemærk, at hvis du blokerer cookies, er det muligt, at en del af webstedet og tjenesterne ikke fungerer korrekt.

Medable kontrollerer ikke cookies i tredjeparters annoncer, og besøgende opfordres til at se databeskyttelsespolitikken hos annoncører og/eller at læse mere om deres brug af cookies og andre teknologier. De annoncer, der fremkommer på vores websted, kan være leveret til dig via tredjeparts reklamevirksomheder. Disse virksomheder kan anvende oplysninger om dine besøg på dette og andre websteder til reklamer for varer og tjenester, som kan være interessante for dig.

Vi indsamler generelle, aggregerede, demografiske og ikke-personlige oplysninger. Vi vil ikke uden dit samtykke forsøge at identificere dig via cookies eller på andre måder. Denne type anonym og aggregeret profilerings- og sessionsdata kan omfatte oplysninger, som du har leveret til os via undersøgelser, meningsmålinger osv., men disse forbindes ikke uden dit samtykke til personlige oplysninger. De kan også omfatte aggregerede, anonyme oplysninger om brugen af dette websted, browsertype, enhedstype og kundedatabasen.

Medable vil i de fleste tilfælde automatisk indsamle visse oplysninger om din brug af webstedet og dets tjenester. Medable kan blandt andet indsamle oplysninger om typen af internetbrowser eller det computeroperativsystem, du bruger, domænenavnet på din internetudbyder, dine "klikspor" gennem webstederne, og de websteder og annoncer, der blev linket til eller fra websteder, du har besøgt. For at gøre dette kan Medable benytte cookies og andre teknologier.

5.0 Vores forpligtelse til at sikre de personlige oplysninger, vi har indsamlet.

Til trods for at Medable tager forholdsregler mod mulige brud på sit websted og kundedatabase, er der ingen websider eller internettransaktioner, der er fuldstændig sikre. Derfor kan Medable ikke garantere, at uautoriseret adgang, hacking, datatab eller andre brud aldrig kan opstå. BRUG AF VIRKSOMHEDENS WEBSTEDER OG TJENESTER ER PÅ DIN EGEN RISIKO.

Virksomheden opfodrer dig til at tage skridt til at holde dine personlige oplysninger beskyttet ved hjælp af en stærk adgangskode, løbende ændring af adgangskoder til hver enkelt konto og andre forhold, du har, at logge ud af din brugerkonto når du ikke længere bruger den, og lukke din webbrowser.

6.0 Beskyttelse af PHI på Medable-platform.

Når Medable indsamler oplysninger via platformen, herunder PII, følger vi de almindeligt anerkendte branchesikkerhedsstandarder for at beskytte indsendt PPI og opfylde HIPAA's standarder for databeskyttelse. Medable bruger blandt andet krypteringsteknikker og godkendelsesprocedurer for at opretholde dine oplysningers sikkerhed og beskytte brugerkonti, enheder og systemer mod uautoriseret adgang. Vi beskytter ligeledes oplysninger ved at opbevare dem på et sikkert område på vores servere, der kun kan tilgås af visse kvalificerede medarbejdere og andre af Medable udpegede personer.

Du skal også huske, at uanset hvilken type sikkerhed, der anvendes, er ingen datatransmission via internettet og ingen datalagringsfaciliteter 100 % sikre. Selvom vi tilstræber at beskytte dine oplysninger, kan vi ikke sikre eller garantere sådanne oplysningers sikkerhed.

Hvis du har spørgsmål om sikkerhed, bedes du kontakte Medable på privacy@medable.com.

7.0 Overholdelse af og ændringer til databeskyttelsespolitikken.

Medable overholder betingelserne i denne databeskyttelsespolitik, så længe den er gældende. Denne databeskyttelsespolitik træder i kraft på den dato, der er angivet ovenfor.

Medable forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre betingelserne i denne databeskyttelsespolitik, såfremt ændringerne er i overensstemmelse med gældende lov. I tilfælde af at Medable ændrer denne databeskyttelsespolitik, gælder de nye betingelser for alle oplysninger, herunder PII, som den opretholder, herunder PII og andre oplysninger, som er oprettet og modtaget, inden sådanne ændringer blev foretaget. I tilfælde af at Medable ændrer denne databeskyttelsespolitik, vil dette fremgå af den nye privatlivspolitik på webstedet på https://www.medable.com/da-dk/privacy-policy-statement.

Ved at besøge webstedet eller benytte platformen, accepterer du elektroniske kommunikationer og/eller opslag af tilrettede versioner af denne databeskyttelsespolitik på Medables websted, og accepterer, at sådanne elektroniske kommunikationer eller opslag udgør en meddelelse til dig om den reviderede version af denne privatlivspolitik.

8.0 Gældende love.

Love og bestemmelser i forskellige lande pålægger forskellige (og nogen gange konfliktende) krav omkring internettet og databeskyttelse. De servere, der gør platformen og Medables tjenester tilgængelige verden over, er placeret i USA. Alle forhold omkring platformen og Medables tjenester er omfattet Californiens gældende love, uden reference til lovvalgsregler, der ville betyde, at platformen bliver underlagt love i andre jurisdiktioner. Bemærk venligst, at alle de oplysninger, du afgiver, kan blive overført til USA, og ved at benytte platformen og/eller Medables tjenester eller afgive oplysninger til Medable, herunder PII, accepterer du denne overførsel.

9.0 Vores politikker vedrørende børn.

Vi overholder den amerikanske lov "Children's Online Privacy Protection Act" og alle andre gældende love og bestemmelser vedrørende børn og internettet. Medables websted og Medables tjenester er ikke rettet mod børn under 18 år.

9.1 Børn under 18 år

Hvis du er under 13 år, må du ikke benytte Medables websted, og du må ikke tilmelde abonnementstjener eller købe noget via webstedet. Medmindre det lovmæssigt er påkrævet, vil Medable ikke bevidst indsamle, opbevare eller offentliggøre personlige oplysninger fra børn under 13 år uden et skriftligt samtykke fra deres juridiske værge.

9.2 Oplysningerne til forældre/værger

Medable opfordrer forældre og værger til at brug tid online sammen med deres børn for at gøre sig bekendt med den type indhold, der er tilgængeligt på internettet, herunder vores websted. Forældre og værger bør løbende overvåge deres børns brug af e-mail og andre online kommunikations- og transaktionsrelaterede funktioner. Kontrolværktøjer, der kan hjælpe med at skabe et sikkert onlinemiljø for børn, er tilgængelige fra onlinetjenester og producenter af software.

Hvis du er forælder eller værge, og har fundet ud af, at dit barn har indsendt sine personlige oplysninger uden din tilladelse eller samtykke, vil vi på din anmodning tage rimelige foranstaltninger til at slette disse oplysninger fra virksomhedens database. For at anmode om at få slettet dit barns oplysninger, skal du sende en e-mail til os på support@medable.com, og sørge for at inkludere dine kontaktoplysninger i din meddelelse.

10.0 Sådan videregiver vi de oplysninger, som vi indsamler fra dig.

Når du har afgivet personlige oplysninger til os til et bestemt formål, kan vi videregive dine oplysninger til andre virksomheder, som vi har ansat til at assistere os med at opfylde din anmodning. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, forsendelseslagre, faktureringstjenester, transaktionsadministratorer, kreditbekræftelsestjenester og andre tredjeparts tjenesteudbydere. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til retshåndhævende eller andre passende tredjeparter i forbindelse med kriminel efterforskning, undersøgelse af bedrageri, brud på intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre mistænkte ulovlige aktiviteter, eller som på anden vis er påkrævet af gældende lov, som vi efter eget skøn vurderer er nødvendigt for at beskytte virksomhedens legitime, juridiske interesser.

Vi kan i visse tilfælde dele generelle, demografiske og aggregerede (ikke personlige) oplysninger om vores brugerbase med tredjeparter, men disse oplysninger omfatter ingen personlige oplysninger.

Dine personlige oplysninger kan også blive videregivet i tilfælde af at virksomheden overdrager alle sine rettigheder og forpligtelser vedrørende brugen af dine personlige oplysninger i forbindelse med en konkurs, fusion, opkøb, salg af alle eller dele af virksomhedens aktiver til en efterfølgende ejer eller operatør, eller en lignende begivenhed.

I det omfang, vi indsamler aggregerede, anonyme oplysninger, kan vi dele disse oplysninger, og oplysninger, som er afledt af de aggregerede, anonyme oplysninger, med vores forretningspartnere.

Medable sælger eller udlejer PII IKKE eller andre oplysninger du afgiver, og videregiver ikke disse oplysninger til tredjeparter til kommercielle eller andre formål.

Medable videregiver ikke dine PHI til en tredjepart ud over dem der er tilladelse til eller som påkrævet i henhold til en gældende aftale med forretningspartnere, eller som du instruerer via din brug af platformen.

11.0 Opbevaring af personlige oplysninger

Personlige oplysninger vil blive opbevaret, så længe det er rimeligt i forhold til de formål, som er anført ovenover, eller som krævet i gældende lov. Kontakt os for at få flere oplysninger om gældende opbevaringsperioder.

12.0 Dine rettigheder

Hvis du ikke ønsker at modtage e-mails fra os, kan du "fravælge" modtagelse heraf, når du registrerer dig som medlem af vores websted, eller hver gang vi anmoder om oplysninger fra dig. Hvis du ændrer mening og gerne vil stoppe med at modtage e-mails fra os, kan du også fravælge dem fra ved at følge de trin, der er beskrevet i hver enkelt af disse e-mails.

Følg anvisningerne på webstedet for at slette eller redigere dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål angående dine personlige oplysninger, eller du ønsker at bekræfte sletning eller fravælgelse, som er associeret med dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@medable.com. Angiv dine kontaktoplysninger, herunder dine kontooplysninger, e-mailadresse, og et nummer vi kan ringe tilbage på, så vi efter behov eventuelt kan kontakte dig med assistance til denne proces.

Desuden giver EØS databeskyttelseslov enkeltpersoner i disse jurisdiktioner en række rettigheder, herunder retten til at tilgå og gøre indsigelser mod behandlingen af deres personlige data. Kontakt os på privacy@medable.com for yderligere oplysninger om, hvordan du kan udøve disse rettigheder. Enkeltpersoner i EØS har ligeledes retten til at indgive en klage til de relevante databeskyttelsesmyndigheder, hvis de mener, at deres personlige oplysninger ikke bliver behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Vi foreslår, at du kontakter os, hvis du har spørgsmål eller klager i relation til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Du har dog også ret til direkte at kontakte en relevant tilsynsmyndighed, hvis kontaktoplysninger du kan finde på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html

13.0 Oplysninger for personer uden for USA

Bemærk, at dine personlige oplysninger kan blive overført til vores outsourcede tjenesteudbydere, som befinder sig uden for EØF. Under sådanne omstændigheder vil vi, som gældende lov kræver det, sikre, at dine rettigheder til beskyttelse af data er tilstrækkeligt beskyttet af passende tekniske, organisatoriske, kontraktlige eller andre retmæssige metoder. Kontakt privacy@medable.com for oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger, som vi har udarbejdet for at beskytte dine personlige oplysninger og rettigheder til beskyttelse af data under disse omstændigheder.

14.0 Varsel

Medable stoler på sine kunders forsikringer, på hvis vegne de behandler personlige oplysninger, som de har indhentet samtykke fra såsom slutbrugere. I forbindelse med indhentning af et sådan samtykke er kunden ansvarlig for fuldt ud at informere slutbrugere om formålet med, at deres oplysninger bliver indsamlet og anvendt, herunder de typer tredjeparter, der ikke er agenter, om hvorfor disse oplysninger videregives, hvis de gør, og de valg og metoder, der tilbydes enkeltpersoner for at begrænse brugen og videregivelsen af deres personlige oplysninger.

Hvis Medable af sin kunde bliver bedt om at gøre det, vil virksomheden informere enkeltpersoner om, til hvilket formål en kunde indsamler og anvender personlige oplysninger. Medable offentliggør de typer tredjeparter, der ikke er agenter, hvis der er nogen, til hvem Medable videregiver personlige oplysninger, og de valg og metoder der tilbydes enkeltpersoner for at begrænse brugen og videregivelsen af deres personlige oplysninger.

Medable kræver, at en sådan advarsel bliver givet i et tydeligt sprog, på en tydelig måde på det tidspunkt, hvor de enkelte personer første gang bliver bedt om at afgive personlige oplysninger, eller så hurtigt som muligt herefter, og inden Medable benytter eller offentliggør disse oplysninger til et formål ud over det, de oprindeligt blev indsamlet til.

15.0 Valg

Medable vil samarbejde med sine kunder om at give slutbrugere mulighed for at vælge (fravælge), om personlige oplysninger videregives til en tredjepartsvirksomhed, som bruges af Medable. Medable samarbejder også med sine kunder i tilfælde af, at personlige oplysninger anvendes til et andet formål, end det formål de oprindeligt var godkendt til.

Følsomme personlige oplysninger (dvs. personlige oplysninger der vedrører race eller etnisk oprindelse, politiske eller religiøse overbevisninger, sundhedstilstand eller seksuel orientering) eller brug af personlige oplysninger, til formål andre end de formål de oprindeligt var godkendt til, på anvisning af Medables kunde, vil Medable samarbejde med sin kunde for at sikre, at oplysninger videregives til en tredjepartsagent, når slutbrugeren udtrykkeligt samtykker til (tilvælger) denne videregivelse.

16.0 Overførsel til tredjeparter

Medable vil kun overføre personlige oplysninger, der er modtaget fra EU til en tredjepart, der svarer til kundens anvisning.

Medable indgår en skriftlig aftale eller kontrakt med agenter, tredjepartsudbydere, og selvstændige enheder, til hvem Medable overfører personlige oplysninger, for at sikre, at disse organisationer opretholder det samme niveau af databeskyttelse som Medable.

Når Medable har kendskab til en tredjepart, der anvender eller deler disse personlige oplysninger på end måde, der strider mod denne politik, vil Medable tage rimelige skridt for at forhindre eller stoppe sådan behandling eller anvendelse.

Medable er ansvarlig for og påtager sig alt ansvar i tilfælde af videreoverdragelse af personlige oplysninger til tredjeparter.

17.0 Adgang og sikkerhed

På anmodning og i overensstemmelse med kundens anvisninger vil Medable assistere slutbrugere med at få adgang til deres personlige oplysninger, der er på Medable-platformen.

Medable vil koordinere med sine kunder og slutbrugere for at gøre det muligt for slutbrugere at rette, ændre og slette ukorrekte oplysninger, udtagen i visse tilfælde, hvor det at give denne adgang ikke er proportional med risiciene i forbindelse med beskyttelse af enkeltpersoners data, eller hvor andre rettigheder bliver overtrådt.

Der gives ikke adgang til personlige oplysninger, der relaterer til medicinske forsøg eller kliniske forsøg med lægemidler, i det omfang at adgang, offentliggørelse eller ændring af de personlige oplysninger kan ødelægge integriteten af forsøget eller strider mod regulatoriske krav.

Medable tager forholdsregler for at beskytte mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse af personlige oplysninger. Disse forholdsregler omfatter dataredundans og implementeringen af fysiske og logiske sikkerheds- og adgangskontroller.

18.0 Dataintegritet

Medable formoder, at forsikring fra kunderne om, at personlige oplysninger, som Medable behandler, er relevante for de formål, de skal anvendes til. Medable anvender data i overensstemmelse med kundeanvisninger.

Medable tager rimelige skridt til at sikre, at personlige oplysninger, der indtastes i virksomhedens platforme, bevarer sin oprindelige relevans, nøjagtighed, fuldstændighed og gangbarhed.

Medables personale, der er ansvarlig for databeskyttelse, vil regelmæssigt kontrollere og udføre kontrolrevision af de relevante privatlivspraksisser for at bekræfte overholdelse.

Medables ledelse vil afhjælpe problemer, der opstår på grund af manglende overholdelse af denne politik.

19.0 Konfliktløsning

Medable forpligter sig til at samarbejde med EU's databeskyttelsesmyndigheder (DPA'er). I tilfælde af at en slutbruger ikke modtager rettidig anerkendelse af din klage fra Medable eller dennes kunde, eller i tilfælde af, at slutbrugeren, Medable ikke besvarede din klage til din tilfredsstillelse, bedes du kontakte EU DPA'er for yderligere oplysninger eller for at indgive en klage.

20.0 Yderligere advarsler:

 • Enkeltpersoner kan anmode om adgang til deres personlige oplysninger, eller anmode om at begrænse brugen af og videregivelsen af deres personlige oplysninger til Medable-kunder, som er datakontrollører af deres personlige oplysninger. I overensstemmelse med kundeanvisninger og gældende lov vil Medable hjælpe sine klienter med at besvare sådanne anmodninger.
 • Bemærk også, at Medable kan blive anmodet om at videregive dine personlige oplysninger som svar på lovmæssige anmodning fra offentlige myndigheder, herunder at opfylde nationale sikkerheds- eller retslige krav.

21.0 Håndhævelse

Medable vil samarbejde med databeskyttelsesmyndigheder ("DPA'er") fra EU-medlemsstater, hvor de har virksomhed, i forbindelse med at undersøge og løse klager og overholde de råd, der gives af DPA'erne.

I tilfælde af at Medable konstaterer, at en af Medables medarbejdere overtræder denne politik, kan blive underlagt sanktioner, hvilket kan omfatte opsigelse.