Privacy Policy Statement

Soukromí

VAŠE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB A WEBOVÝCH STRÁNEK JE PODMÍNĚNO VAŠÍM SOUHLASEM S PODMÍNKAMI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Medable, Inc.

Přehled o Medable, Inc.

Medable, Inc. je aplikační a analytická platforma pro zdravotnictví. Společnost Medable poskytuje mobilní aplikační technologie používané pro klinický výzkum, zdraví a wellness svým zákazníkům, kteří zase využívají platformu Medable a řešení Medable pro interakci se svými Koncovými uživateli. Zákazníci společnosti Medable mohou shromažďovat osobní informace a citlivé osobní informace od koncových uživatelů a přitom mohou zpracovávat, ukládat nebo spravovat osobní údaje a citlivé osobní informace na platformě nebo řešení Medable. S výjimkou dat, která byla plně agregována a deidentifikována, aby byla odstraněna možnost přidružit data k jakékoli osobě (a tam, kde je to náležitě souhlaseno), společnost Medable sama přímo neshromažďuje, nezpracovává ani nespravuje údaje Koncového uživatele, pokud to není výslovně jménem a na směr zákazníka, který původně shromažďoval data od Koncového uživatele.

Zákazníci společnosti Medable mají úplnou kontrolu nad daty zpracovávanými, přenášenými nebo uloženými v systémech Medable. Zákazníci Medable mají také plnou kontrolu nad tím, jak se s daty nakládá po ukončení účtu Medable. Jako mezi společností Medable a jejím zákazníkem jsou zákazníci společnosti Medable povinni uchovat a odstranit veškerá data uložená v systému. Pokud zákazník data neodstraní, společnost Medable uchová data po omezenou dobu, než tato data bezpečně zlikviduje. Společnost Medable učiní všechny přiměřené pokusy o informování Zákazníka před likvidací dat na konci doby uchovávání.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) jsou určeny pro poskytování informací o následujícím:

 • Jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme prostřednictvím našich Webových stránek nebo naší Platformy
 • Jaké neosobní údaje od Vás shromažďujeme
 • Jak používáme informace, které od Vás získáme
 • Informace získávané pomocí „cookies“ a související technologie
 • Náš závazek zabezpečit osobní údaje, které jsme získali
 • Oznámení o změnách Zásad
 • Naše zásady týkající se dětí
 • Jak můžeme zveřejnit informace, které od Vás získáme
 • Jak dlouho můžeme uchovávat informace, které od Vás získáme
 • Vaše práva týkající se informací, které od Vás získáme
 • Informace pro osoby mimo Spojené státy

Pokud máte jakékoli dotazy, stížnosti nebo komentáře týkající se těchto Zásad, kontaktujte společnost Medable na adrese privacy@medable.com.

Společnost Medable, Inc. (dále jen „Medable“ nebo „My“ nebo „Nás“) se zavazuje chránit soukromí uživatelů webových stránek Medable (dále jen „Webové stránky“) nebo platformy Medable (dále jen „Platforma“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují informace, které shromažďujeme prostřednictvím Webových stránek nebo Platformy, jak je používáme a jak chráníme soukromí a bezpečnost těchto informací. Vstupem na Webové stránky nebo použitím Platformy pro uložení a přenos informací vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s žádnými podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, neměli byste přistupovat na Webové stránky ani používat Platformu nebo poskytovat informace společnosti Medable.

1.1 Informace, které společnost Medable shromažďuje a používá: platforma Medable

Účelem této platformy je usnadnit ukládání a předávání lékařských informací pacientů týkajících se Vašich pacientů lékařům a některým dalším osobám, a tyto lékařské informace zahrnují osobní identifikovatelné informace („PII“) těchto pacientů, včetně chráněných zdravotních informací („PHI“) . PII zahrnují, ale nemusí se nutně obsahovat informace, které mohou být použity k identifikaci Vašich pacientů (jako je jméno nebo adresa, číslo pacienta nebo číslo zdravotní dokumentace atd.) a které se týkají (a) minulého, současného nebo budoucího fyzického nebo duševního zdraví nebo stavu, b) poskytování zdravotní péče pacientovi nebo c) minulé, současné nebo budoucí platby za poskytování zdravotní péče pacientovi. Při poskytování své služby může společnost Medable přijímat a vytvářet záznamy obsahující PII Vašich pacientů. Společnost Medable je ze zákona povinna přijmout opatření na ochranu soukromí a bezpečnosti PII a na dodržování podmínek Vaší smlouvy se společností Medable. Platforma také získává informace o účtu a další informace o Vás jako o uživateli Platformy. Mezi tyto informace patří osobní údaje o Vás a o Vašem použití Platformy.

1.2 Informace, které společnost Medable shromažďuje a používá: webové stránky společnosti Medable

Osobní údaje shromažďujeme příležitostně prostřednictvím našich webových stránek.

2.0 Jak používáme informace, které od Vás získáme

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Webových stránek nebo Platformy pro konkrétní účel, budou uloženy a použity k tomuto účelu, pokud jste nám neposkytli souhlas s tím, abychom je mohli použít k jinému účelu, jak je popsáno v těchto Zásadách.

Obecně použijeme osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, k:

 • poskytování technické podpory, služby zákazníkům a udržování účtu,
 • zjištění, co se Vám líbí a podle toho přizpůsobíme Vaše zkušenosti a vylepšíme Webové stránky a naše další produkty/služby,
 • odesílání emailů našim členům, kteří od nás chtějí dostávat emaily,
 • zajištění bezpečnosti Vašeho účtu a našich obchodních aktivit,
 • zabránění a detekci podvodu nebo zneužití našich Webových stránek,
 • dodržování příslušných právních předpisů, například odpověď na žádost soudu nebo regulačního úřadu, pokud je taková žádost podána v souladu se zákonem.

Právním základem pro naše zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je obvykle to, že jste poskytli svůj souhlas. Můžeme se však také spoléhat na jiné právní důvody, například tam, kde je zpracování nezbytné pro naše legitimní obchodní zájmy a pro splnění zákonné povinnosti, které Společnost podléhá.

3.0 Použití technologií Webovými stránkami nebo Platformou

Platforma může používat různé mechanismy sledování uživatelů, které popisují Vaše používání Webových stránek nebo Platformy a Vaše reakce na komunikaci od společnosti Medable a dalších prostřednictvím Webových stránek nebo Platformy.

4.0 Informace získávané pomocí cookies a související technologie

Webové stránky společnosti Medable a některé služby a reklamy na takových stránkách mohou obsahovat „cookies“. Cookie je malý datový soubor, který se odešle do Vašeho prohlížeče. Pokud je ve Vašem prohlížeči povoleno přijímat cookies, uloží se soubor do Vašeho počítače.

Většina internetových prohlížečů Vám umožní vymazat cookies z pevného disku Vašeho počítače, zablokovat přijímání cookies nebo obdržet varování před uložením cookies. Další informace o tom, jak spravovat soubory cookie, najdete v pokynech svého prohlížeče nebo na obrazovce „Nápověda“. Upozorňujeme však, že pokud zablokujete soubory cookie, některé části Webových stránek a služeb nemusí fungovat správně.

Společnost Medable nekontroluje soubory cookie v reklamách třetích stran a návštěvníci jsou podpořeni, aby zkontrolovali Zásady ochrany osobních údajů inzerentů a/nebo reklamních služeb, aby se dozvěděli o tom, jak používají soubory cookie a další technologie. Reklamy zobrazené na našich stránkách Vám mohou být doručeny reklamními společnostmi třetích stran. Tyto společnosti mohou používat informace o Vašich návštěvách na těchto a jiných Webových stránkách za účelem poskytování reklam na těchto Webových stránkách a dalších stránkách o zboží a službách, které by Vás mohly zajímat.

Shromažďujeme obecné, agregované, demografické a neosobní informace. Nebudeme se snažit identifikovat Vás pomocí cookies nebo jinými prostředky bez Vašeho souhlasu. Tento typ anonymních, agregovaných údajů o profilování a relacích může zahrnovat informace, které jste nám poskytli prostřednictvím průzkumů, anket atd., Ale bez Vašeho souhlasu nebudou vázány na žádné osobní údaje. Mohou také zahrnovat agregované anonymní informace o používání Webových stránek, typu prohlížeče, typu zařízení a zákaznické základně.

V mnoha případech společnost Medable automaticky shromažďuje určité informace o Vašem používání svých stránek a služeb. Společnost Medable může shromažďovat mimo jiné informace týkající se typu internetového prohlížeče nebo operačního systému počítače, který používáte, názvu domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaší „klikací cesty“ na Stránkách a webu nebo reklamě, která byla propojena. na stránky nebo ze stránek při Vaší návštěvě. Za tímto účelem může společnost Medable používat soubory cookie a další technologie.

5.0 Náš závazek zabezpečit osobní údaje, které jsme získali.

Zatímco společnost Medable přijímá preventivní opatření proti možnému porušení na svých Webových stránkách a zákaznických databázích, žádné webové stránky ani internetový přenos není zcela bezpečný. Společnost Medable proto nemůže zaručit, že k neautorizovanému přístupu, hackerství, ztrátě dat nebo jiným narušením nikdy nedojde. POUŽITÍ STRÁNEK A SLUŽEB SPOLEČNOSTI JE NA VAŠEM VLASTNÍM RIZIKU.

Společnost vás vyzývá, abyste podnikli kroky k zajištění bezpečnosti svých osobních údajů pomocí silného hesla, pravidelnou změnou hesel, používáním různých hesel pro každý účet nebo vztah, který máte, odhlášením z uživatelského účtu po ukončení používání a zavřením webového prohlížeče.

6.0 Bezpečnost PHI na platformě Medable.

Když společnost Medable shromažďuje informace prostřednictvím platformy, včetně PII, dodržuje obecně přijímané průmyslové standardy na ochranu předložených PII a splňuje standardy ochrany soukromí HIPAA. Společnost Medable používá mimo jiné šifrovací techniky a autentizační postupy, aby udržovala zabezpečení Vašich informací a chránila uživatelské účty, zařízení a systémy před neoprávněným přístupem. Informace také chráníme jejich umístěním na zabezpečenou část našich serverů, která je přístupná pouze určitým kvalifikovaným zaměstnancům a jiným pověřeným osobám společnosti Medable.

Měli byste také pamatovat na to, že bez ohledu na použité zabezpečení není 100% bezpečný přenos dat přes internet a žádné zařízení pro ukládání dat. I když se snažíme chránit Vaše informace, nemůžeme zajistit ani zaručit jejich bezpečnost.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zabezpečení, můžete kontaktovat společnost Medable na privacy@medable.com.

7.0 Dodržování změn se Zásadami ochrany osobních údajů

Společnost Medable bude po dobu platnosti tyto Zásad ochrany osobních údajů dodržovat. Tyto současné Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti výše uvedeným datem a zůstanou v platnosti, dokud je společnost Medable nenahradí.

Společnost Medable si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky těchto Zásady ochrany osobních údajů, pokud jsou změny v souladu s platnými zákony. Pokud společnost Medable změní tyto Zásady ochrany osobních údajů, budou nové podmínky platit pro všechny informace, včetně PII, které udržuje, včetně PII a dalších informací, které byly vytvořeny nebo obdrženy před provedením takových změn. Pokud společnost Medable změní tyto Zásady ochrany osobních údajů, zveřejní nové Zásady ochrany osobních údajů na svých webových stránkách na adrese https://www.medable.com/cs-cz/privacy-policy-statement.

Při návštěvě Webových stránek nebo používání Platformy souhlasíte s tím, že budete přijímat elektronickou komunikaci a/nebo zveřejněné revidované verze těchto Zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách společnosti Medable a souhlasíte s tím, že taková elektronická komunikace nebo příspěvky představují oznámení pro Vás o revidované verzi těchto Zásad ochrany osobních údajů.

8.0 Příslušné zákony.

Zákony a předpisy v různých zemích ukládají odlišné (a dokonce i protichůdné) požadavky na Internet a ochranu dat. Servery, které zpřístupňují Platformu a službu Medable po celém světě, jsou umístěny ve Spojených státech. Veškeré záležitosti týkající se Platformy a služby společnosti Medable se řídí zákony státu Kalifornie, aniž by odkazovaly na kolizní pravidla, která by vedla k tomu, že se Platforma bude řídit zákony jiné jurisdikce. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli informace, které poskytnete, mohou být odeslány do Spojených států a toto odeslání schvalujete použitím Platformy a/nebo služeb společnosti Medable nebo poskytnutím informací společnosti Medable, včetně PII.

9.0 Naše zásady týkající se dětí.

Dodržujeme Zákon o ochraně soukromí online dětí a všechny další platné zákony a předpisy týkající se dětí a internetu. Webové stránky společnosti Medable a její služby nejsou zaměřeny na děti mladší 18 let.

9.1 Děti do 18 let

Pokud jste mladší 13 let, nesmíte používat webové stránky společnosti Medable a nesmíte se přihlásit k odběru žádných předplatných služeb ani nakupovat cokoli přes Webové stránky. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nebude společnost Medable vědomě shromažďovat, udržovat ani prozradit žádné osobní informace od dětí mladších 13 let bez písemného souhlasu jejich zákonného zástupce.

9.2 Informace pro rodiče/opatrovníky

Společnost Medable doporučuje rodičům a zákonným zástupcům trávit čas se svými dětmi online, aby se seznámili s typy obsahu dostupného na internetu, včetně našich webových stránek. Rodiče a zákonní zástupci by měli pravidelně dohlížet na to, jak jejich děti používají email a jiné online komunikace a transakční funkce. Ovládací nástroje jsou k dispozici od výrobců online služeb a softwaru, které mohou dětem poskytnout bezpečné online prostředí.

Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, který zjistil, že Vaše dítě odeslalo své osobní údaje bez Vašeho svolení nebo souhlasu, podnikneme přiměřené kroky k odstranění těchto informací z databáze společnosti na Vaši žádost. Chcete-li požádat o odstranění údajů o Vašem dítěti, pošlete nám email na adresu support@medable.com a nezapomeňte do své zprávy uvést své kontaktní údaje.

10.0 Jak můžeme zveřejnit informace, které od Vás získáme

Pokud jste nám poskytli osobní údaje pro konkrétní účel, můžeme Vaše informace sdělit jiným společnostem, které využíváme, aby nám pomohly splnit Vaši žádost. To může mimo jiné zahrnovat expediční sklady, fakturační služby, správce transakcí, služby ověřování úvěru a další poskytovatele služeb třetích stran. Můžeme také sdělit jakékoli Vaše osobní údaje orgánům zabývajícím se vynucování práva nebo jiným příslušným třetím stranám v souvislosti s vyšetřováním trestných činů, vyšetřováním podvodů, porušováním práv duševního vlastnictví nebo s jinými podezřeními na nezákonné činnosti, nebo pokud to bude podle platných právních předpisů vyžadováno jinak, nebo podle toho, jak to budeme považovat za nezbytné na základě vlastního uvážení, abychom chránili legitimní právní a obchodní zájmy společnosti.

Někdy sdílíme obecné, demografické nebo agregované (nikoli osobní) informace s třetími stranami o naší uživatelské základně, ale tyto informace neobsahují žádné osobní informace.

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny také v případě, že společnost postoupí všechna svá práva a povinnosti týkající se použití Vašich osobních údajů v době bankrotu, sloučení, nabytí, prodeje veškerého nebo v podstatě veškerého majetku společnosti následnému majiteli nebo provozovateli, nebo při podobné události.

Pokud shromažďujeme jakékoli agregované anonymní informace, můžeme tyto informace a informace odvozené z agregovaných anonymních informací sdílet s našimi obchodními partnery.

Společnost Medable NEBUDE prodávat ani nepronajímat PII ani žádné jiné informace, které poskytujete, a neposkytuje tyto informace třetím stranám pro komerční nebo jiné účely.

Společnost Medable nezveřejňuje Vaše PHI žádné třetí straně, než je to povoleno nebo vyžadováno v rámci příslušné Smlouvy s obchodním partnerem, nebo jak uvedete prostřednictvím používání Platformy.

11.0 Uchování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány, dokud to bude přiměřeně nutné pro účely uvedené výše nebo v souladu s platnými zákony. Chcete-li získat další podrobnosti o příslušných dobách uchovávání, kontaktujte nás.

12.0 Vaše práva

Pokud od nás nechcete dostávat emaily, můžete se odhlásit z jejich zasílání v době, kdy se registrujete jako člen na našich Webových stránkách, nebo pokaždé, když od Vás požadujeme informace. Pokud změníte názor a nechcete od nás dostávat emaily, můžete se také rozhodnout odhlásit se podle kroků popsaných v každém takovém emailu.

Chcete-li odstranit nebo upravit své osobní údaje, postupujte podle pokynů na Webových stránkách. Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů nebo pokud chcete potvrdit odebrání nebo odhlášení spojené s Vašimi informacemi, kontaktujte nás na privacy@medable.com. Uveďte prosím své kontaktní údaje včetně údajů o účtu, emailové adresy a čísla pro zpětné volání, abychom Vás mohli případně kontaktovat s pomocí tohoto procesu.

Zákony o ochraně osobních údajů v EHP navíc poskytují jednotlivcům v těchto jurisdikcích četná práva, včetně práva na přístup k osobním údajům a námitkám k nim. Kontaktujte nás prosím na privacy@medable.com pro více informací o tom, jak uplatňovat tato práva. Jednotlivci žijící v EHP mají také právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že jejich osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Doporučujeme, abyste nás kontaktovali, pokud máte nějaké dotazy nebo stížnosti ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Máte však právo obrátit se přímo na příslušný dozorový orgán, jehož kontaktní údaje lze najít http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

13.0 Informace pro osoby mimo Spojené státy

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje mohou být převedeny na naše externí poskytovatele služeb se sídlem mimo EHP. Za těchto okolností zajistíme, jak to vyžadují platné zákony, aby byla Vaše práva na ochranu osobních údajů náležitě chráněna vhodnými technickými, organizačními, smluvními nebo jinými zákonnými prostředky. Podrobnosti o ochranných opatřeních, která jsme zavedli za účelem ochrany Vašich osobních údajů a práv na soukromí za těchto okolností, získáte na privacy@medable.com.

14.0 Oznámení

Společnost Medable se spoléhá na ujištění svého zákazníka, jehož jménem zpracovává osobní údaje, že od těchto Koncových uživatelů získal souhlas. Při získávání tohoto souhlasu je Zákazník odpovědný za úplné informování koncových uživatelů o účelech, pro které jsou shromažďovány a používány jejich osobní údaje, včetně typů třetích osob, které nejsou zástupci a kterým jsou tyto informace předávány, pokud existují, a o možnostech a prostředcích nabízených jedincům pro pro omezení použití a zveřejnění jejich osobních údajů.

Na základě pokynů svého Zákazníka bude společnost Medable informovat jednotlivce o účelech, pro které Zákazník shromažďuje a používá osobní údaje. Společnost Medable rovněž zveřejní typy třetích osob, které nejsou zástupci, pokud existují, jimž společnost Medable zpřístupňuje jakékoli osobní údaje a možnosti a prostředky nabízené jednotlivcům za účelem omezení použití a zveřejnění jejich osobních údajů.

Společnost Medable vyžaduje, aby každé takové oznámení bylo uvedeno srozumitelným jazykem zřetelným způsobem a současně aby byli jednotlivci nejprve vyzváni, aby poskytli osobní údaje, nebo co nejdříve poté, a v každém případě dříve, než společnost Medable použije nebo zveřejní informace pro jiné účely než pro které byly údaje původně shromážděny.

15.0 Volba

Společnost Medable bude spolupracovat se svými Zákazníky, aby Koncovým uživatelům poskytla možnost vybrat (odhlásit se), zda budou osobní informace poskytnuty společnosti třetí strany, kterou společnost Medable používá. Společnost Medable také pracuje se svými zákazníky v případě, že jakékoli osobní údaje budou použity k jinému účelu, než je původně povolený účel.

Pro citlivé osobní informace (např. osobní informace, které se týkají rasového nebo etnického původu, politického nebo náboženského přesvědčení, zdravotního stavu nebo sexuální orientace) nebo použití osobních údajů za jiným účelem, než je původně povolený, na pokyn zákazníka společnosti Medable bude společnost Medable 1e zákazníkem spolupracovat, aby zajistila, že informace budou poskytnuty zástupci třetí strany až poté, co Koncový uživatel výslovně souhlasí (rozhodne se pro) se zveřejněním.

16.0 Převody třetím stranám

Společnost Medable odešle osobní údaje získané z EU třetí straně pouze v souladu s pokyny Zákazníka.

Společnost Medable uzavře písemné dohody nebo smlouvy se zástupci, poskytovateli třetích stran a nezávislými subjekty, kterým společnost Medable předává osobní údaje, aby zajistila, že tyto organizace dodržují stejnou úroveň ochrany soukromí jako společnost Medable.

Pokud má společnost Medable informace o tom, že třetí strana používá nebo sdílí tyto osobní údaje způsobem, který je v rozporu s těmito zásadami, podnikne společnost Medable přiměřené kroky k zabránění nebo zastavení takového zpracování nebo použití.

Společnost Medable přebírá veškerou potenciální odpovědnost v případě dalšího přenosu osobních údajů třetím stranám.

17.0 Přístup a zabezpečení

Na žádost a v souladu s pokyny zákazníka pomůže společnost Medable Koncovým uživatelům v přístupu k jejich osobním údajům, které jsou na platformě Medable.

Společnost Medable bude koordinovat se svým Zákazníkem a Koncovými uživateli, aby jednotlivým Koncovým uživatelům umožnila opravit, doplnit nebo odstranit nepřesné informace; s výjimkou určitých případů, kdy by poskytnutí tohoto přístupu bylo nepřiměřené s ohledem na rizika pro soukromí jednotlivce nebo kde by byla porušena práva jiných osob.

Přístup k osobním údajům vztahujícím se k lékařským nebo farmaceutickým klinickým hodnocením nebude poskytnut, pokud by přístup, zveřejnění, vymazání nebo změna osobních údajů ohrozila integritu klinického hodnocení nebo pokud by to bylo v rozporu s regulačními požadavky.

Společnost Medable přijímá opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením. Tato opatření zahrnují redundanci dat a implementaci fyzické a logické bezpečnosti a řízení přístupu.

18.0 Integrita údajů

Společnost Medable se spoléhá na ujištění svého zákazníka, že osobní údaje, které má společnost Medable k dispozici, jsou relevantní pro účely, pro které mají být použity. Společnost Medable využívá údaje v souladu s instrukcemi Zákazníka.

Společnost Medable podnikne přiměřené kroky k zajištění toho, aby si osobní údaje zadané na jejích platformách zachovaly svůj původní význam, úplnost, přesnosti a měnu.

Tým společnosti Medable odpovědný za Ochranu soukromí a osobních údajů bude pravidelně kontrolovat a provádět audity souladu s příslušnými postupy ochrany osobních údajů, aby ověřil jejich dodržování.

Vedení společnosti Medable napraví problémy vzniklé v důsledku nedodržení těchto zásad.

19.0 Řešení sporů

Společnost Medable se zavazuje spolupracovat s úřady EU na ochranu osobních údajů (DPA). Pokud koncový uživatel neobdrží včasné potvrzení Vaší stížnosti od společnosti Medable nebo jejího zákazníka, nebo pokud Medable jako konečný uživatel nevyřeší Vaši stížnost k Vaší spokojenosti, obraťte se na úřady EU pro ochranu osobních údajů s žádostí o další informace nebo podejte stížnost.

20.0 Další poznámky:

 • Jednotlivci mohou požádat o přístup k jejich osobním informacím nebo mohou požádat o omezení použití a zveřejnění svých osobních údajů zákazníkům společnosti Medable, kteří jsou správci jejich osobních údajů. V souladu s pokyny Zákazníka a platnými zákony bude společnost Medable pomáhat svým klientům v odpovědích na takové žádosti.
 • Vezměte prosím také na vědomí, že společnost Medable může být povinna zveřejnit ¨Vaše osobní údaje v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva.

21.0 Vynucení

Společnost Medable bude spolupracovat s Úřady na ochranu osobních údajů („DPA“) členských států EU, v nichž má pobočky při řešení stížností a bude se řídit doporučeními DPA.

Každý zaměstnanec společnosti Medable, o kterém společnost Medable zjistí, že je v rozporu s těmito Zásadami, bude potrestán disciplinárním řízením až včetně ukončení pracovního poměru.