Data-driven, decentralized clinical trials

A Decentralized Trial Platform that offers you a seamless and integrated experience to connect patients, sites, and clinical trial teams.

Resources

Medable provides decentralized trials, delivered on a global platform to unify clinical trial solutions

Company

On a mission to reduce clinical trial timelines by 50%

Privacy Policy Statement

Terms of privacy policies

  Privacy

   

   

  UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN WEBSITES IS ONDERWORPEN AAN UW INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID.

  Medable, Inc.

  Overzicht van Medable, Inc.

  Medable, Inc. is het app- en analyticaplatform voor de gezondheidszorg. Medable levert mobiele applicatietechnologieën die worden gebruikt voor klinisch onderzoek, gezondheid en welzijn aan haar klanten, die op hun beurt het Medable-platform en de Medable-oplossingen gebruiken voor interactie met hun eindgebruikers. Klanten van Medable kunnen persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke informatie van eindgebruikers verzamelen en daarbij kunnen die persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke informatie worden verwerkt, opgeslagen of beheerd op een Medable-platform of in een Medable-oplossing. Met uitzondering van gegevens die geheel zijn geaggregeerd en van identificatie zijn ontdaan om te zorgen dat de gegevens niet in verband kunnen worden gebracht met een individuele persoon (en waar daarvoor op de juiste wijze toegang toe is verleend) houdt Medable zichzelf niet rechtstreeks bezig met het verzamelen, verwerken of beheren van eindgebruikersgegevens, tenzij specifiek namens en in opdracht van de klant die in eerste instantie de gegevens van de eindgebruiker heeft verzameld.

  Klanten van Medable hebben de volledige controle over gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van, verzonden via of opgeslagen op systemen van Medable. Klanten van Medable hebben ook de volledige controle over de manier waarop hun gegevens worden gehanteerd na het beëindigen van een Medable-account. Net zoals geldt tussen Medable en haar klant, zijn klanten van Medable verplicht gegevens die zijn opgeslagen op het systeem op te halen en te verwijderen. Als een klant in gebreke blijft wat betreft het verwijderen van de gegevens, zal Medable de gegevens gedurende een beperkte periode behouden voordat deze op veilige wijze worden vernietigd. Medable zal alle redelijke pogingen doen om de klant voorafgaand aan de vernietiging van de gegevens aan het eind van de bewaarperiode daarvan op de hoogte te stellen.

  Privacybeleid

  Dit Privacybeleid (het “Beleid”) is bedoeld om u te voorzien van kennisgeving van het volgende:

  • Welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen via onze website of op ons platform.
  • Welke niet-persoonlijke informatie wij van u verzamelen
  • Hoe wij de informatie die wij van u verzamelen gebruiken
  • Informatie over “cookies” en bijbehorende technologie
  • Ons commitment om de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld te beveiligen
  • Kennisgeving van wijzigingen in het beleid
  • Ons beleid met betrekking tot kinderen
  • De manier waarop wij de informatie bekendmaken die wij van u verzamelen
  • Hoelang wij de informatie die wij van u verzamelen kunnen bewaren
  • Uw rechten met betrekking tot de informatie die wij van u verzamelen
  • Informatie voor personen buiten de Verenigde Staten.

  Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft met betrekking tot dit beleid, neem dan contact op met Medable op privacy@medable.com.

  Medable, Inc. (“Medable” of “Wij” of “Ons”) zet zich in voor het beschermen van de privacy van gebruikers van de Medable-website (de “Website”) of het Medable-platform (het “Platform”).  Dit Privacybeleid geeft uitleg over de informatie die wij via de Website en/of het Platform verzamelen, hoe wij deze gebruiken en hoe wij de privacy en veiligheid van die informatie beschermen. Door toegang te verkrijgen tot de Website of gebruik te maken van het Platform voor het opslaan en verzenden van informatie, bevestigt u uw instemming met dit Privacybeleid Als u niet instemt met een of meer voorwaarden van dit Privacybeleid, mag u geen toegang verkrijgen tot de Website of gebruikmaken van het Platform of informatie verschaffen aan Medable.

  1.1 Informatie die Medable verzamelt en gebruikt: het Medable Platform

  Het Platform is bedoeld voor het vergemakkelijken van uw opslag en verzending van medische informatie van patiënten aan artsen en bepaalde andere personen, en deze medische informatie bevat persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”) van die patiënten, waaronder beschermde gezondheidsinformatie (“PHI”). PII omvat maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot informatie die kan worden gebruikt voor het identificeren van uw patiënten (zoals naam of adres, patiëntnummer of dossiernummer, et cetera) en die betrekking heeft op (a) de lichamelijke of geestelijke gezondheid of toestand van de patiënt in het verleden, het heden of de toekomst, (b) het verstrekken van gezondheidszorg aan de patiënt of (c) de betaling in het verleden, het heden of de toekomst voor de levering van gezondheidszorg aan de patiënt. Door het leveren van haar dienst kan Medable gegevensbestanden ontvangen en aanmaken die persoonlijk identificeerbare gegevens van uw patiënten bevatten. Medable is wettelijk verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy en veiligheid van PII en zich te houden aan de voorwaarden van uw contract met Medable. Het Platform verzamelt ook account- en andere informatie over u als gebruiker van het Platform. Deze informatie omvat persoonlijke informatie over u en uw gebruik van het Platform.

  1.2 Informatie die Medable verzamelt en gebruikt: de Website van Medable

  Wij verzamelen soms persoonlijke informatie via onze website.

  2.0 Hoe wij de informatie die wij van u verzamelen gebruiken

  Persoonlijke informatie die wij verzamelen via de Website of het Platform voor een specifiek doel zullen uitsluitend voor dat doel worden opgeslagen en gebruikt, tenzij u ermee heeft ingestemd om ons toe te staan deze te gebruiken voor een ander doel, zoals beschreven in dit Beleid.

  In het algemeen zullen wij de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen gebruiken om:

  • U te voorzien van technische ondersteuning, klantenservice en accountonderhoud;
  • Erachter te komen wat u graag wilt, uw ervaring dienovereenkomstig aan te passen en websites en onze andere producten/diensten te verbeteren;
  • E-mails te versturen aan onze leden die e-mail van ons willen ontvangen;
  • De veiligheid van uw account en ons bedrijf te verzekeren;
  • Fraude of misbruik van onze website te voorkomen; en
  • ons te houden aan toepasselijk recht, bijvoorbeeld als reactie op een verzoek van een rechtbank of een regelgevende instantie, waarbij een dergelijk verzoek wordt gedaan in overeenstemming met de wet.

  De wettelijke grondslag voor het door ons verwerken van persoonlijke informatie voor de boven beschreven doeleinden zal over het algemeen zijn dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Wij kunnen ons echter baseren op andere wettelijke gronden, bijvoorbeeld in gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme zakelijke belangen en om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.

  3.0 Het gebruik van technologieën door de Website of het Platform.

  Het Platform kan gebruikmaken van verschillende gebruikerstraceringsmechanismen die uw gebruik van de Website of het Platform beschrijven en uw reacties op communicatie van Medable en anderen via de Website of het Platform.

  4.0 Informatie over cookies en bijbehorende technologie

  De Website van Medable en een aantal diensten en advertenties op dergelijke websites kunnen “cookies” bevatten. Een cookie is een stukje gegevens dat naar uw browser wordt gestuurd die het cookie op uw computer zal opslaan als uw browser is ingeschakeld voor het accepteren van cookies.

  De meeste internetbrowsers staan u toe om cookies van de harddrive van uw computer te verwijderen, het aanvaarden van cookies te blokkeren of een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen. U moet de instructies voor uw browser of het “Help”-scherm raadplegen voor meer informatie over het beheren van cookies. Let er echter op dat als u cookies blokkeert sommige delen van de Website en de diensten wellicht niet op de juiste wijze functioneren.

  Medable heeft geen controle over cookies in advertenties van derden en bezoekers worden aangespoord om het Privacybeleid van adverteerders en/of advertentiediensten in te zien voor informatie over hun gebruik van cookies en andere technologie. De advertenties die op onze website worden weergegeven kunnen worden geleverd door externe reclamebedrijven. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van informatie over uw bezoeken aan deze website en andere websites met als doel het leveren van advertenties op deze website en andere websites over goederen en diensten die voor u wellicht interessant zijn.

  Wij verzamelen algemene, geaggregeerde, demografische en niet-persoonlijke informatie. Wij zullen niet trachten u te identificeren door middel van cookies of andere middelen zonder uw toestemming. Dit type anoniem, geaggregeerd profileren en sessiegegevens kunnen informatie omvatten die u ons heeft verstrekt door middel van peilingen, enquêtes, et cetera maar zal zonder uw toestemming niet worden gekoppeld aan persoonlijke informatie. Het kan ook geaggregeerde anonieme informatie omvatten over websitegebruik, browsertype, apparaattype en het klantenbestand.

  In veel gevallen zal Medable automatisch bepaalde informatie verzamelen over uw gebruik van haar websites en diensten. Medable kan onder meer informatie verzamelen over het type internetbrowser of computerbesturingssysteem dat u gebruikt, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, uw “klikroute” door de sites en de website of de advertentie waarnaar werd doorgelinkt of waarnaar werd doorgelinkt vanaf de sites die u hebt bezocht. Om dit te doen, kan Medable gebruik maken van cookies en andere technologie.

  5.0 Ons commitment om de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld te beveiligen.

  Hoewel Medable voorzorgsmaatregelen neemt tegen mogelijke inbreuken op haar website en klantendatabase is geen enkele website of overdracht via internet geheel veilig. Daarom kan Medable niet garanderen dat ongeautoriseerde toegang, hacking, gegevensverlies of andere inbreuken nooit zullen plaatsvinden. HET GEBRUIK VAN BEDRIJFSSITES EN -DIENSTEN IS VOOR UW EIGEN RISICO.

  Het bedrijf verzoekt u dringend om stappen te ondernemen om uw persoonlijke informatie veilig te houden door een sterk wachtwoord te gebruiken, de wachtwoorden regelmatig te wijzigen, verschillende wachtwoorden te gebruiken voor elk account of elke relatie die u heeft, uit te loggen van uw gebruikersaccount nadat u met het gebruik bent gestopt en uw internetbrowser af te sluiten.

  6.0 Veiligheid van PHI op het Medable Platform.

  Als Medable informatie verzamelt via het Platform, waaronder PII, volgt zij algemeen geaccepteerde industrienormen ter bescherming van de verstrekte PII en voldoet ze aan de HIPAA privacynormen. Medable maakt onder meer gebruik van versleutelingstechnieken en authenticatieprocedures, voor het handhaven van de veiligheid van uw informatie en het beschermen van gebruikersaccounts, apparatuur en systemen tegen ongeautoriseerde toegang. Wij beschermen informatie ook door deze te plaatsen op een beveiligd gedeelte van onze servers dat uitsluitend toegankelijk is voor gekwalificeerde medewerkers en andere door Medable aangewezen personen.

  U moet ook onthouden dat ongeacht de gebruikte beveiliging geen enkele gegevensoverdracht via internet en geen enkele gegevensopslagfaciliteit 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van dergelijke informatie niet verzekeren of garanderen.

  Indien u vragen heeft over veiligheid, kunt u contact opnemen met Medable op privacy@medable.com.

  7.0 Naleving van en wijzigingen in het Privacybeleid.

  Medable zal zich houden aan de voorwaarden van dit Privacybeleid zolang dit van kracht is. Dit huidige Privacybeleid zal ingaan op de hierboven aangegeven datum en zal van kracht blijven totdat Medable het vervangt.

  Medable behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, zolang de wijzigingen overeenkomstig toepasselijk recht zijn. Indien Medable dit Privacybeleid wijzigt, zullen de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op alle informatie, waaronder PII, die zij bijhoudt, waaronder PII en andere informatie die werd aangemaakt of ontvangen voordat dergelijke wijzigingen werden doorgevoerd. Indien Medable dit Privacybeleid wijzigt, zal zij het nieuwe Privacybeleid posten op haar website op https://www.medable.com/privacy.html.

  Door de Website te bezoeken of gebruik te maken van het Platform stemt u in met het aanvaarden van elektronische communicatie en/of posten van herziene versies van dit Privacybeleid op de Website van Medable en stemt u ermee in dat dergelijke elektronische communicaties of postings een kennisgeving aan u vormen van de herziene versie van dit Privacybeleid.

  8.0 Toepasselijke wetten.

  De wet- en regelgeving in verschillende landen legt verschillende (en zelfs met elkaar in tegenspraak zijnde) vereisten op aan het internet en gegevensbescherming. De servers die het Platform en de dienstverlening van Medable wereldwijd beschikbaar maken, bevinden zich in de Verenigde Staten. Op alle zaken met betrekking tot het Platform en de dienstverlening van Medable zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, zonder verwijzing naar regels op het gebied van conflicterende wetgeving die ertoe zouden leiden dat het Platform zou zijn onderworpen aan de wetten van een ander rechtsgebied. Let erop dat eventuele informatie die u verstrekt kan worden overgedragen naar de Verenigde Staten en dat u door gebruik te maken van het Platform en/of de dienstverlening van Medable of door Medable te voorzien van informatie, waaronder persoonlijk identificeerbare gegevens, deze overdracht autoriseert.

  9.0 Ons beleid betreffende kinderen.

  Wij houden ons aan de Children’s Online Privacy Protection Act en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot kinderen en internet. De Website van Medable en de dienstverlening van Medable zijn niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

  9.1 Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar

  Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je geen gebruik maken van de Website van Medable en mag je je niet inschrijven voor een abonnementsservice of iets kopen via de Website. Behalve zoals wettelijk kan zijn vereist zal Medable niet willens en wetens persoonlijke informatie verzamelen, bijhouden of bekendmaken van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar zonder de schriftelijke toestemming van hun wettelijk voogd.

  9.2 Informatie voor ouders/voogden

  Medable stimuleert ouders en voogden om online tijd te besteden met hun kinderen om vertrouwd te worden met de typen inhoud die beschikbaar zijn op internet, waaronder onze website. Ouders en voogden moeten het gebruik van e-mail en andere online communicatie- en transactiefuncties regelmatig controleren. Controletools zijn beschikbaar via fabrikanten van online diensten en software die kunnen helpen bij het leveren van een veilige online-omgeving voor kinderen.

  Als u ouder of voogd bent en heeft ontdekt dat uw kind zijn of haar persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming of instemming, zullen wij redelijke stappen ondernemen om die informatie op uw verzoek te verwijderen uit de bedrijfsdatabase. Om een verzoek tot verwijdering van de informatie van uw kind in te dienen, kunt u ons een e-mail sturen naar support@medable.com; vergeet daarbij niet om uw contactinformatie door te geven.

  10.0 Hoe wij persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld bekendmaken.

  Als u persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt voor een specifiek doel, kunnen wij uw informatie bekendmaken aan andere bedrijven die wij hebben gevraagd om ons te ondersteunen bij het voldoen aan uw verzoek. Dit kunnen onder meer zijn fulfillmentdiensten, factureringsdiensten, transactiemanagers, kredietverificatiediensten en andere externe dienstverleners. Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie doorgeven aan de politie of andere derden in verband met politieonderzoek, onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere vermoede onwettige activiteiten of zoals anderzins kan worden vereist door toepasselijk recht of, zoals wij noodzakelijk achten naar onze eigen keuze, om de legitieme wettelijke en bedrijfsbelangen van het bedrijf te beschermen.

  Wij delen soms algemene, demografische of geaggregeerde (niet-persoonlijke) informatie met derden over ons klantenbestand, maar die informatie omvat geen persoonlijke informatie.

  Uw persoonlijke informatie kan ook bekend worden gemaakt als het bedrijf al haar rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie ten tijde van een faillissement, fusie, aankoop, verkoop van alle of vrijwel alle activa van het bedrijf aan een daaropvolgende eigenaar of operator of bij een soortgelijke gebeurtenis overdraagt.

  In de mate waarin wij geaggregeerde anonieme informatie overdragen kunnen wij die informatie en informatie afgeleid uit de geaggregeerde anonieme informatie delen met onze zakenpartners.

  Medable verkoopt of verhuurt de PII die u verstrekt NIET en verstrekt die informatie niet aan derden voor commerciële of eventuele andere doeleinden.

  Medable maakt uw PHI niet bekend aan andere derden anders dan zoals toegestaan of vereist onder een toepasselijke Business Associate Agreement of zoals u aangeeft door middel van uw gebruik van het Platform.

  11.0 Bewaren van persoonlijke informatie

  Persoonlijke informatie zal bewaard worden zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelstellingen of zoals vereist wordt door toepasselijk recht. Neem contact met ons op voor verdere gegevens over toepasselijke bewaarperioden.

  12.0 Uw rechten

  Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor de ontvangst daarvan op het moment dat u zich registreert als lid op onze websites of telkens wanneer wij verzoeken om informatie van u. Als u van gedachten verandert en wilt stoppen met de ontvangst van e-mails van ons, kunt u er ook voor kiezen om u hiervoor af te melden door het volgen van de stappen die staan beschreven in elk van deze e-mails.

  Volg de richtlijnen op de Websites voor het verwijderen of bewerken van uw persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over uw persoonlijke informatie, of om verwijdering of een afmelding te bevestigen die verband houdt met uw informatie, kunt u contact met ons opnemen op privacy@medable.com. Verstrek uw contactinformatie waaronder accountgegevens, e-mailadres en terugbelnummer, zodat wij mogelijk contact met u op kunnen nemen om u te assisteren bij dit proces, indien nodig.

  Bovendien verleent de gegevensbeschermingswetgeving in de EER personen in die rechtsgebieden talrijke rechten, waaronder het recht op toegang tot en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie. Neem contact met ons op via privacy@medable.com voor meer informatie over hoe wij deze rechten uitoefenen.  Individuele personen in de EER hebben ook recht op het indienen van een klacht bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit als zij van mening zijn dat hun persoonlijke informatie niet wordt verwerkt in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Wij stellen u voor om contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft met betrekking tot de manier waarop wij persoonlijke informatie verwerken. U heeft echter het recht om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, wiens contactgegevens te vinden zijn op  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

  1. Informatie voor personen buiten de Verenigde Staten

  Let erop dat uw persoonlijke informatie kan worden verzonden naar of verstrekt aan dienstverleners gevestigd buiten de EER. In deze omstandigheden zullen wij, zoals vereist door toepasselijk recht, zorgen dat uw privacyrechten op adequate wijze worden beschermd door de juiste technische, organisatorische, contractuele of andere wettelijke middelen. Neem contact op met privacy@medable.com voor bijzonderheden over de garanties die wij hebben geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie en privacyrechten onder deze omstandigheden te beschermen.

  14.0 Kennisgeving

  Medable baseert zich op de verzekeringen van haar klant, namens wie zij persoonlijke informatie verwerkt, dat deze toestemming hebben gekregen van dergelijke eindgebruikers. Bij het verkrijgen van dergelijke toestemming is de klant verantwoordelijk voor het volledig informeren van eindgebruikers over de doeleinden waarvoor hun persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt, waaronder de typen niet-tussenpersonen van derden waaraan die informatie wordt bekendgemaakt, indien van toepassing, en de keuzes en middelen die aan individuele personen worden geboden voor het beperken van het gebruik en de bekendmaking van hun persoonlijke informatie.

  Indien daartoe geïnstrueerd door de klant, zal Medable individuele personen informeren over de doelstellingen waarvoor een klant persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt. Medable zal ook de typen niet-tussenpersonen van derden, indien van toepassing, bekendmaken waaraan Medable persoonlijke informatie bekendmaakt en de keuzes en middelen geboden aan individuele personen voor het beperken van het gebruik en de bekendmaking van hun persoonlijke informatie.

  Medable vereist dat elke dergelijke kennisgeving wordt verstrekt in duidelijke taal op opvallende wijze op hetzelfde moment waarop individuele personen voor het eerst wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, of zo spoedig mogelijk daarna, en in elk geval voordat Medable informatie gebruikt of bekendmaakt voor een ander doel dan het doel waarvoor deze oorspronkelijk werd verzameld.

  15.0 Keuze

  Medable zal met haar klanten samenwerken om eindgebruikers te voorzien van de mogelijkheid om te kiezen (afmelden) of persoonlijke informatie bekend wordt gemaakt aan een extern bedrijf dat door Medable wordt gebruikt. Medable werkt ook samen met haar klanten indien persoonlijke informatie zal worden gebruikt voor een doel anders dan het oorspronkelijk geautoriseerde doel.

  Voor gevoelige persoonlijke informatie (bijvoorbeeld persoonlijke informatie die betrekking heeft op ras of etnische oorsprong, politieke of religieuze overtuiging, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid) of gebruik van persoonlijke informatie voor een doel anders dan het oorspronkelijk geautoriseerde doel, op aanwijzing van de klant van Medable, zal Medable met de klant samenwerken om te verzekeren dat informatie alleen wordt bekendgemaakt aan een externe agent nadat de eindgebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft (aanmelden) voor de bekendmaking ervan.

  16.0 Overdracht aan derden

  Medable zal vanuit de EU ontvangen persoonlijke informatie uitsluitend overdragen aan een derde partij in overeenstemming met de instructies van de klant.

  Medable zal schriftelijke overeenkomsten of contracten aangaan met agenten, externe leveranciers en onafhankelijke entiteiten waaraan Medable persoonlijke informatie overdraagt om te verzekeren dat die organisaties zich houden aan hetzelfde niveau van privacybescherming als Medable.

  Indien Medable ervan op de hoogte is dat een derde partij deze persoonlijke informatie gebruikt of deelt op een manier die in tegenspraak is met dit beleid, zal Medable redelijke stappen ondernemen om dergelijke verwerking of dergelijk gebruik te voorkomen of te stoppen.

  Medable is verantwoordelijk voor en aanvaardt alle mogelijke aansprakelijkheid in het geval van overdracht van persoonlijke informatie aan derden.

  17.0 Toegang en veiligheid

  Op verzoek en in overeenstemming met instructies van de klant zal Medable eindgebruikers ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot hun persoonlijke informatie die zich bevindt op het Medable Platform.

  Medable zal met haar klant en eindgebruikers afstemmen om individuele eindgebruikers toe te staan onjuiste informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen; behalve in bepaalde gevallen waarin het verstrekken van deze toegang onevenredig zou zijn ten opzichte van de risico’s voor de privacy van de individuele persoon of waarbij rechten van andere individuele personen zouden worden geschonden

  Toegang tot persoonlijke informatie zal niet worden gegeven met betrekking tot medische of farmaceutische klinische onderzoeken in de mate waarin die toegang, bekendmaking, verwijdering of verandering van de persoonlijke informatie de integriteit van het onderzoek in gevaar zou brengen of tegen regelgevingseisen zou ingaan.

  Medable neemt voorzorgsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging Deze voorzorgsmaatregelen omvatten redundantie van gegevens en de implementatie van fysieke en logische beveiligings- en toegangscontrole.

  18.0 Gegevensintegriteit

  Medable baseert zich op verzekeringen van haar klant dat de persoonlijke informatie die Medable bezit relevant is voor de doelstellingen waarvoor deze zal worden gebruikt. Medable gebruikt de gegevens in overeenstemming met de instructie van de klant.

  Medable zal redelijke stappen nemen om te verzekeren dat de persoonlijke informatie ingevoerd in haar platformen de oorspronkelijke relevantie, nauwkeurigheid en geldigheid behoudt.

  Het team van Medable dat verantwoordelijk is voor privacy en gegevensbescherming zal periodiek nalevingsaudits beoordelen en uitvoeren van de relevante privacypraktijken om naleving daarvan te controleren.

  Het management van Medable zal problemen verhelpen die voortkomen uit het eventueel niet naleven van dit beleid.

  19.0 Beslechting van geschillen

  Medable verbindt zich ertoe samen te werken met gegevensbeschermingsautoriteiten (DPAs) in de EU. Als een eindgebruiker niet tijdig bevestiging van uw klacht ontvangt van Medable of haar klant of als Medable als eindgebruiker uw klacht niet naar uw tevredenheid heeft behandeld, dient u contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU voor meer informatie of om een klacht in te dienen.

  20.0 Aanvullende opmerkingen:

  • Individuen kunnen verzoeken indienen voor toegang tot hun persoonlijke informatie of verzoeken om het gebruik en bekendmaken van hun persoonlijke informatie te beperken, bij klanten van Medable die gegevensbeheerders zijn van hun persoonlijke informatie. In overeenstemming met de instructies van de klant en met toepasselijk recht, zal Medable haar klanten ondersteunen bij het reageren op dergelijke verzoeken.
  • Let er ook op dat Medable verplicht kan zijn om uw persoonlijke informatie bekend te maken in respons op wettelijke verzoeken door openbare instanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of handhaving.

  21.0 Handhaving

  Medable zal samenwerken met gegevensbeschermingsautoriteiten (“DPAs”) van lidstaten van de EU bij het onderzoeken en oplossen van klachten en zich houden aan het advies van de DPA’s.

  Elke medewerker van Medable waarvan Medable vastelt dat hij/zij dit beleid schendt, zal onderworpen worden aan een disciplinaire maatregel, inclusief beëindiging van het dienstverband.